Inapoi

Testul din anul 2011, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina

1. Expresia a face albie de porci este echivalentă cu :
a) a face arșice;
b) a face de râs pe cineva;
c) a face pe cineva cu ou și cu oțet;
d) a face troacă de porci.


2. Sinonimul cuvântului inorog este:
a) măgar;
b) hipopotam;
c) licorn;
d) unicorn.


3. Sunt corecte toate îmbinările din seria:
a) evoluție previzibilă, convingere lăudabilă, conflict de notorietate;
b) evoluție previzibilă, convingere lăudabilă, conflict de notorietate publică;
c) evoluție ascendentă, convingere lăudabilă, conflict de notorietate;
d) evoluție ascendentă, convingere lăudabilă, conflict de notorietate publică.


4. În enunțul: Draga mea mamă frumoasă, îți mulțumesc pentru tot sprijinul ! există:
a) 4 cuvinte în cazul V fără funcție sintactică;
b) 3 cuvinte în cazul V fără funcție sintactică;
c) 2 cuvinte în cazul V fără funcție sintactică;
d) un cuvânt în cazul V fără funcție sintactică.


5. Fac parte din aceeași familie lexicală cuvintele din seria:
a) om, omenos, uman;
b) miere, mieros, melifer;
c) ochi, ochios, ocular;
d) pierde, pierzanie, pierzător.


6. Alege varianta în care toate cuvintele sunt corect despărțite în silabe:
a) i-nad-mi-si-bil/ in-ad-mi-si-bil, ju-ris-dic-ți-o-nal, func-ți-e;
b) in-ad-mi-si-bil, ju-ris-dic-țio-nal, func-ți-e;
c) i-nad-mi-si-bil/ in-ad-mi-si-bil, ju-ris-dic-ți-o-nal, func-ție;
d) in-ad-mi-si-bil, jur-is-dic-ți-o-nal, func-ți-e.


7. În enunțurile: Săracul se gândește doar la sărăcia sa. Șaptele nu circulă pe acest traseu. există:
a) un cuvânt obținut prin conversiune;
b) două cuvinte obținute prin conversiune;
c) trei cuvinte obținute prin conversiune;
d) patru cuvinte obținute prin conversiune.


8. Conține numai substantive defective de plural seria:
a) mazăre, brânză, miere, fasole, porumb;
b) grâu, brânză, miere, unt, fasole;
c) miere, unt, fasole, rapiță, mazăre;
d) miere, grâu, porumb, gem.


9. Stabilește numărul pronumelor personale din enunțul:Cât despre tine, nu-ți rămâne decât să te supui deciziilor sale.:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4.


10. Este corectă propoziția :
a) Sunt multe nereguli în ce privește dosarele.;
b) Sunt multe nereguli în ceea ce privește dosarele.;
c) Sunt multe nereguli în ceea ce privesc dosarele.;
d) Sunt multe nereguli în ce privesc dosarele.


11. Sensul cuvântului a eluda este:
a) a clarifica, a limpezi;
b) a ocoli, a evita;
c) a face să dispară un sunet în pronunție;
d) a perverti.


12. Cuvântul chiulangioaică are:
a) 5 consoane, 4 vocale, 2 semivocale;
b) 6 consoane, 6 vocale, 3 semivocale;
c) 5 consoane, 5 vocale. 2 semivocale;
d) 6 consoane, 5 vocale, 3 semivocale.


13. În enunțul: Unde se știa vinovat, nu a acceptat să dea declarații. cuvântul marcat este:
a) adverb relativ;
b) conjuncție;
c) substantiv;
d) pronume relativ.


14. Ne este pronume reflexiv în cazul D în enunțul:
a) Ne place sportul;
b) Ne caută colegii;
c) Ne dăm seama de ce s-a întâmplat;
d) Ne spălăm doar cu săpun de calitate.


15. Există numai locuțiuni conjuncționale subordonate în seria:
a) cu toate că, după ce că, chiar să, ca și cum;
b) întrucât, măcar să, în afară că, ca și când;
c) pe lângă că, deoarece, înainte să, în loc să;
d) din pricină că, în afară să, decât să, ca...să.


16. Subordonata din fraza: Reacția lui a fost ca să ne inducă în eroare. este:
a) PR;
b) CZ;
c) CI;
d) CS.


17. Alege varianta corectă de analiză morfo-sintactică a cuvintelor marcate: Fiind chemat de urgență la poliție, Andrei a plecat mai devreme de la mare.:
a) verb copulativ, gerunziu, diateza activă, complement indirect + adjectiv paticipial, N, nume predicativ;
b) verb copulativ, gerunziu, diateza activă, complement circumstanțial de cauză + adjectiv participial, N, nume predicativ;
c) verb predicativ, gerunziu, diateza pasivă, complement circumstanțial de cauză;
d) verb predicativ, gerunziu, diateza pasivă. complement indirect.


18. În enunțul: Nevenindu-mi a crede>, am verificat iar., cuvântul subliniat este:
a) verb, infinitiv prezent, subiect;
b) verb, indicativ prezent, predicat verbal;
c) verb, infinitiv prezent, complement direct;
d) verb, indicativ prezent, subiect.


19. Subordonata din fraza Unde te-am trimis eu și unde ai ajuns tu! este:
a) circumstanțială concesivă;
b) circumstanțială de loc;
c) completivă indirectă;
d) nu există nicio propoziție subordonată.


20. Rădăcina cuvântului neprevăzător este:
a) văzător;
b) nevăzător;
c) a vedea;
d) văz-.


21. Cuvântul diamanturi este:
a) arhaism lexical;
b) arhaism semantic;
c) arhaism morfologic;
d) arhaism fonetic.


22. În enunțurile următoare: 1. Înapoia lor era o turmă de capre, dar tu nu te-ai uitat și înapoia-ți. 2. Înapoia ei era o viață de tristețe, dar Mariana avea puterea să privească înapoia-i cu seninătate., prepoziția înapoia însoțește, în ordine, pronume în cazurile:
a) G în toate situațiile;
b) G, D, G, D;
c) G, G, D, D;
d) D în toate situațiile.


23. În enunțul: Decizia contrar așteptărilor noastre ne-a intrigat., sintagma subliniată este:
a) substantiv, caz D, atribut substantival;
b) substantiv, caz D, complement circumstanțial de mod;
c) substantiv, caz G, atribut substantival;
d) substantiv, caz G, complement circumstanțial de mod.


24. În ordinea predicatelor, în fraza:Ideea de a se fi bazat pe ce îi promisese fratele ei ajunsese să o obsedeze., există:
a) CI, PP, PR;
b) PP, CI, PR;
c) AT, CD, PP, CL;
d) PP, AT, CD, PR.


25. În enunțul:Merg să cumpăr niște zahăr., niște este:
a) adjectiv pronominal nehotărât;
b) pronume nehotărât;
c) articol nehotărât;
d) adjectiv propriu-zis.


26. Pot fi atât semne de punctuație, cât și de ortografie:
a) punctul (.) și virgula (,);
b) cratima și apostroful;
c) semnul întrebării și semnul exclamării;
d) virgula și apostroful.


27. În enunțul: Am consumat doar un pachet de unt., un este:
a) articol nehotărât;
b) adjectiv pronominal nehotărât;
c) numeral cu valoare substantivală;
d) numeral cu valoare adjectivală.


28. În ordinea predicatelor, în fraza :Dacă adevărul e cum spui, atunci e firesc să se întoarcă, oricât e de supărat din cauza asta., există:
a) CDȚ, CM, PP, SB, CV;
b) CDȚ, PR, PP, CD, CV;
c) CDȚ, PR, PP, SB, CV;
d) SB, PR, PP, SB, CNS.


29. Indicați numărul de greșeli, de orice fel, din enunțul:Deșii m-a fascinat Istambulul în totalitate aș spune că cele mai interesante sunt moscheele sale.:
a) 3 greșeli;
b) 4 greșeli;
c) 5 greșeli;
d) 6 greșeli.


30. Amonte înseamnă :
a) în josul unui râu;
b) la poalele unui munte;
c) în vârful unui munte;
d) în susul unui râu.


31. Antonimul termenului a blama este:
a) a lăuda;
b) a lărgi;
c) a defăima;
d) a ponegri.


32. Sunt corecte toate îmbinările de cuvinte din seria:
a) scurtă alocuțiune, procent ridicat, mare majoritate, a lucra împreună;
b) alocuțiune persuasivă, zece procente, majoritate absolută, a conlucra împreună;
c) alocuțiune persuasivă, zece procente la sută, mica majoritate, a lucra împreună;
d) alocuțiune persuasivă, procent scăzut, majoritate simplă, a lucra impreună.


33. Alege forma corectă:
a) curiculum vitae;
b) curriculum vitae;
c) curriculum vite;
d) curiculum vite.


34. Alege seria în care niciun cuvânt nu conține triftong:
a) aripioară, eu, reverențios;
b) vegheau, el, respectuos;
c) educație, ei, elev;
d) tigroaică, ea, ecuație.


35. Indică seria care conține numai cuvinte polisemantice:
a) cap, bandă, permisie, stea, liliac;
b) sintaxă, stol, stea, bandă, corp;
c) masă, baie, stea, cap, coardă;
d) sol, stea, liliac, substantiv.


36. Sunt corecte toate formele de plural din seria:
a) baremuri, hamace, sindromuri, văgăune;
b) bareme, hamacuri/hamace, sindroame, văgăune;
c) bareme, hamace/hamacuri, sindroame, văgăuni;
d) bareme, hamacuri, sindromuri, văgăune.


37. Subsemnatul, ... este un clișeu specific pentru:
a) procesul-verbal;
b) scrisoarea oficială;
c) cerere;
d) invitație.


38. Cuvintele marcate din enunțul :O să vină cine știe când. reprezintă:
a) locuțiune verbală;
b) locuțiune adverbială;
c) locuțiune pronominală nehotărâtă;
d) propoziție subordonată circumstanțială de timp.


39. Există adjectiv pronominal posesiv în enunțul:
a) Ai voștri au spus adevărul.
b) Ai lor au spus adevărul.
c) Afirmațiile mele te-au rănit.
d) Afirmațiile lui te-au rănit.


40. În enunțul:Casa ta este de două ori mai mare decât a noastră, de două ori este:
a) locuțiune adverbială;
b) numeral adverbial în Ac;
c) numeral cardinal +substantiv în Ac;
d) numeral adverbial.


41. Sunt invariabile toate adjectivele din seria:
a) eficace, vernil, propice, locvace, asemenea;
b) asemenea, kaki, ferice, tenace, feroce;
c) kaki, asemenea, propice, sagace, verde;
d) așa, asemenea, tenace, bleumarin, matrice.


42. În următorul enunț: Ucideți-mă, dar tot nu vă dau nimic și nu vă duc unde mi-ați cerut. există:
a) patru pronume personale;
b) patru pronume reflexive;
c) două pronume personale, două pronume reflexive și un pronume negativ;
d) patru pronume personale și un pronume negativ.


43. Indică enunțurile în care pronumele reflexiv nu are funcție sintactică: 1.Mi-am dat seama că ai dreptate. 2.Mi-am chemat toți prietenii la petrecere. 3.Mi-am procurat bilete la concertul lui Elton John. 4.Mi-am adus aminte prea târziu că trebuia să te sun.:
a) 1, 2;
b) 1, 3;
c) 1, 4;
d) 2, 3.


44. Varianta corectă de analiză morfo-sintactică a sintagmei subliniate este: Din cauza ta nu sunt fericit cu ce am. :
a) pronume posesiv, G, complement indirect;
b) adjectiv posesiv, G, complement circumstanțial de cauză;
c) pronume posesiv, Ac, complement circumstanțial de cauză;
d) adjectiv posesiv, Ac, complement circumstanțial de cauză.


45. În enunțul: Scrisoarea de acasă m-a bucurat., cuvântul subliniat este :
a) atribut adverbial, adverb de loc, Ac;
b) complement circumstanțial de loc, adverb de loc;
c) atribut adverbial, adverb de loc;
d) complement circumstanțial de loc, adverb de loc, Ac.


46. Subordonata din fraza : E destul de pregătit să poată face față examenului. este:
a) consecutivă;
b) completivă indirectă;
c) subiectivă;
d) completivă directă.


47. În enunțul: Mănâncă mujdei de usturoi la friptură și apoi vrea decât să doarmă. există:
a) o greșeală de exprimare;
b) două greșeli de exprimare;
c) trei greșeli de exprimare;
d) nu există nicio greșeală de exprimare.


48. Identifică derivatul parasintetic:
a) realmente;
b) frăție;
c) rebarbativ;
d) înlemnit.


49. În enunțul : Durerea lui Ion era de neimaginat., lui este :
a) pronume personal;
b) pronume posesiv;
c) articol nehotărât proclitic;
d) articol hotărât proclitic.


50. Verbul din enunțul: Băiatul își desprinse mâna din mâna tatălui. este la diateza :
a) pasivă;
b) activă;
c) reflexivă;
d) activ-ponominală.


51. Sunt întotdeauna pronume negative cuvintele din seria:
a) nimeni, nimic, niciunul, niciuna;
b) niciun, nicio;
c) nimeni, nimic, niciun, nicio;
d) niciunul, niciuna, niciun, nicio.


52. În enunțul: Acum e care pe care:
a) ambele cuvinte subliniate sunt pronume relative;
b) este pronume relativ doar al doilea;
c) este pronume relativ doar primul;
d) cuvintele subliniate formează o locuțiune pronominală relativă.


53. Prepozițiile: deasupra, asupra, împotriva se pot construi cu următoarele cazuri:
a) G;
b) G, D, Ac;
c) G, D;
d) D, Ac.


54. Câte cuvinte din enunțurile următoare nu au funcție sintactică: Ia-o la sănătoasa, Ioane dragă!:
a) niciunul;
b) unul;
c) două;
d) trei.


55. Propozițiile din fraza: Poate să se convingă singur că nu l-a înșelat cine credea el., sunt, în ordinea predicatelor:
a) PP, CD, CI, SB;
b) PP, SB, CI, SB;
c) PP, CD, CZ, SB;
d) PP, SB, CZ, SB.


56. În fraza: Rămâne de stabilit dacă vina lui e atât de mare pe cât pare că este și dacă e singurul care o poartă., succesiunea propozițiilor este:
a) PP, SB, CM, PR, SB, AT;
b) PP, CD, CM, PR, CD, AT;
c) PP, PR, AT, SB, PR, CD;
d) PP, CD, CM, PR, PR, SB.


57. Indică numărul propozițiilor simple din fraza: Îmi place să citesc, să compun și să te pictez.:
a) 4;
b) 3;
c) 2;
d) 1.


58. În enunțul: Cu toții am participat la acțiunea de voluntariat organizată de primărie., subiectul este:
a) exprimat prin pronume nehotărât în Ac;
b) nedeterminat;
c) subînțeles;
d) inclus.


59. Indică varianta în care s-a realizat corect acordul adjectivului pronominal de întărire:
a) Băieții însuși le-au ajutat pe fete.
b) Băieții înseși le-au ajutat pe fete.
c) Băieții înșiși le-au ajutat pe fete.
d) Băieții însăși le-au ajutat pe fete.


60. Prin accentuarea diferită a omografelor: boi, veselă, candida se schimbă:
a) valoarea morfologică;
b) sensul;
c) atât sensul, cât și valoarea morfologică;
d) categoria gramaticală.

eXTReMe Tracker