Inapoi

Testul din anul 2013, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Între expresiile cu capul în nori și cu picioarele pe pământ există o relație de:
a) sinonimie;
b) antonimie;
c) omonimie;
d) paronimie.


2. Aparțin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria:
a) om, cucuruz, masă;
b) vornic, apă, butelie;
c) om, apă, masă;
d) furnizor, etern.


3. Sunt formate prin derivare cu sufix de la cuvântul drum toate cuvintele din seria:
a) drumul, drumeț, drumeag;
b) drumeț, drumeag, drumurile;
c) drumeț, drumului, drumuri;
d) drumeț, drumeag, drumuleț.


4. S-a format prin compunere cuvântul:
a) binefacere;
b) preșcolar;
c) bunicuță;
d) carte.


5. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) a înnota, a înnegri, a înnebuni;
b) înota, a înnegri, a înnebuni;
c) a înnota, a înegri, a înnebuni;
d) a înegri, a înota, a înnebuni.


6. Sunt sinonime cuvintele din seria:
a) etern, efemer;
b) acum, atunci;
c) petrolier, petrolifer;
d) zgârcenie, avariție.


7. Există o greșeală de exprimare în enunțul:
a) Vorbea pe un ton glacial;
b) Am un orar încărcat;
c) Am cumpărat un atlaz georgrafic;
d) Casa noastră are mai multe dependințe.


8. Sensul cuvântului vindicativ este:
a) profitabil;
b) benefic;
c) răzbunător;
d) vindecător.


9. Aparțin aceleiași familii lexicale toate cuvintele din seria:
a) florar, floretă, floricică;
b) florentin, floricică, florărie;
c) floretă, floricea, florăreasă;
d) floricică, înflorit, înfloritor.


10. Seria care nu conține niciun neologism este:
a) masă, management, creditor;
b) pâine, trei, departe;
c) euforie, platitudine, casă;
d) solitar, lucrativ, infantil.


11. Enunțul care nu conține niciun pleonasm este:
a) Au colaborat la realizarea proiectului;
b) E indicat să avansați înainte;
c) Rănitul a făcut hemoragie de sânge;
d) Au conlucrat împreună la proiect.


12. Cuvântul care conține trei consoane, două vocale și o semivocală este:
a) barcă;
b) perdea;
c) respect;
d) ceas.


13. Există numai cuvinte care conțin cel puțin un hiat în seria:
a) aerian, poet, păun;
b) ființă, tablou, ceară;
c) apă, alee, coerență;
d) veneai, spui, auzi.


14. Există numai cuvinte care conțin câte un triftong în seria:
a) amărui, spuneai, veneau;
b) noi, alee, voiai;
c) citeai, vii, voiai;
d) spuneau, auzeai, leoaică.


15. În cuvântul creioane există:
a) 1 diftong și 1 triftong;
b) un triftong;
c) un diftong;
d) un hiat.


16. Nu există niciun diftong în cuvântul:
a) ceasornicar;
b) seară;
c) iarnă;
d) coate.


17. În cuvântul ceartă există:
a) 6 litere, 7 sunete;
b) 6 litere, 5 sunete;
c) 5 litere, 6 sunete;
d) 6 litere, 7 sunete.


18. Există un substantiv în acuzativ în enunțul:
a) Mergeam în parc;
b) Casa bunicilor e spațioasă;
c) Îți spun ceva;
d) Nu-mi place înghețata.


19. Substantivele din enunțul: În grădina bunicilor sunt multe flori., au, în ordine, cazurile:
a) N., G., Ac.;
b) Ac., G., N.;
c) N., Ac., G.;
d) Ac., D., N..


20. Cuvântul lui este articol hotărât în enunțul:
a) Lui Carmen nu-i place gramatica;
b) Lui i-am spus adevărul;
c) Prietenii lui merg la mare;
d) Nu-i explici și lui?.


21. Sunt invariabile toate adjectivele din seria:
a) mare, mov, albastru;
b) mic, gri, vernil;
c) atroce, feroce, frumos;
d) gri, feroce, mov.


22. Adjectivul subliniat din enunțul: Apa izvorului este foarte limpede., se află la gradul:
a) comparativ de superioritate;
b) comparativ de egalitate;
c) superlativ relativ;
d) superlativ absolut.


23. Numeralele din enunțul: Amândurora le-ar conveni câștigurile însutite., sunt:
a) colectiv cu valoare substantivală, colectiv cu valoarea adjectivală;
b) colectiv cu valoarea substantivală, multiplicativ cu valoare adjectivală;
c) cardinal cu valoare substantivală, multiplicativ cu valoare substantivală;
d) distributiv cu valoare substantivală, multiplicativ cu valoare adjectivală.


24. Pronumele din enunțul : Toți au văzut meciul., este:
a) personal;
b) posesiv;
c) demonstrativ;
d) nehotărât.


25. Cuvântul subliniat din enunțul: Dă-le alor săi șansa să te cunoască! este:
a) pronume posesiv, cazul dativ;
b) adjectiv pronominal posesiv, cazul dativ;
c) pronume nehotărât în genitiv;
d) pronume relativ în nominativ.


26. Există două pronume personale în enunțul:
a) Noi cumpărăm o floare;
b) Ceilalți ne spun adevărul;
c) Nu i-am spus mamei că te-am întâlnit;
d) Toți prietenii mă vor felicita.


27. Sunt scrise corect toate numeralele din seria:
a) patrusprăzece, nouășpe, al doilea;
b) șaisprăzece, treișpe, al optulea;
c) al noulea, cinșpe, al treilea;
d) al optulea, șaptezeci, șaisprezece.


28. Există numai verbe de conjugarea a II-a în seria:
a) a mânca, a bea, a ședea;
b) a avea, a crea, a ști;
c) a bea, a avea, a vedea;
d) a face, a merge, a avea.


29. Verbul subliniat din enunțul: În apropierea școlii se află un teren de sport., e la modul:
a) indicativ;
b) conjunctiv;
c) condițional-optativ;
d) infinitiv.


30. Este la diateza pasivă verbul din enunțul:
a) Ne gândim la ai noștri;
b) Mergem în parc;
c) Citeam în fiecare zi câte cincizeci de pagini;
d) Am fost ajutat mereu de familie.


31. Verbul a fi este copulativ în enunțul:
a) Acum sunt la școală;
b) Aș fi aflat adevărul dacă mă străduiam mai mult;
c) Tu ești inteligent;
d) Cartea este acum zece lei.


32. Prepoziția din enunțul: Avionul zbura deasupra orașului., cere cazul:
a) acuzativ;
b) genitiv;
c) dativ;
d) vocativ.


33. Predicatul din propoziția: Mare i-a fost bucuria, este:
a) a fost bucuria;
b) a fost;
c) a fost ieri;
d) mare a fost.


34. Există un complement indirect exprimat prin pronume personal în dativ în enunțul:
a) Nu te pot certa acum;
b) Nu-mi spui nicio noutate;
c) Ascultă-l și pe Ion!;
d) Te-ai supărat degeaba.


35. Substantivele din enunțul: Casa de lângă pădurea satului e mare., au funcția de:
a) subiect, complement circumstanțial de loc, atribut substantival prepozițional;
b) subiect, atribut substantival genitival, atribut apozițional;
c) subiect, atribut substantival prepozițional, atribut substantival genitival;
d) atribut substantival prepozițional, atribut substantival genitival, subiect.


36. În propoziția: Nu-l pot ajuta acum., există:
a) un complement direct;
b) trei complemente directe;
c) două complemente directe;
d) patru complemente directe.


37. Cuvântul subliniat din enunțul: Mi-a venit o idee genială., este:
a) complement direct;
b) subiect;
c) nume predicativ;
d) atribut substantival.


38. Există un subiet inclus în enunțul:
a) Afară e frig;
b) Au plecat la film;
c) Ai rezolvat corect toate exercițiile?;
d) Ceilalți muncesc mai mult decât tine.


39. Există un adjectiv cu funcția sintactică de nume predicativ în enunțul:
a) Orice floare este frumoasă;
b) În grădina noastră sunt mulți pomi fructiferi;
c) Am ascultat cu atenție ce mi-ai spus;
d) Tu vei deveni actor.


40. Atributul adjectival din enunţul : Ce fructe preferi? este exprimat prin:
a) adjectiv pronominal interogativ;
b) adjectiv propriu-zis;
c) adjectiv pronominal relativ;
d) adjectiv pronominal nehotărât.


41. Există un complement circumstanţial de loc exprimat prin substantiv în cazul genitiv în enunţul:
a) - Nu parcaţi in faţa şcolii !;
b) -Nu mai umbla noaptea prin pădure !;
c) - Acolo e o maşina nouă .;
d) - Hai acasă !.


42. Prin expansiunea cuvântului subliniat din propoziţia : Pot citi orice., se obţine o propoziţie:
a) completivă directă;
b) completivă indirectă;
c) subiectivă;
d) predicativă.


43. Propoziţia subordonată din fraza: Aş vrea să merg în parc., este introdusă prin::
a) adverb relativ;
b) conjuncţie subordonatoare;
c) pronume relativ;
d) adjectiv pronominal relativ.


44. Există o propoziţie subordonată condiţională în fraza:
a) Voi reuşi dacă voi rezolva corect.;
b) Întrebarea mea este dacă voi reuşi.;
c) Nu se ştie dacă voi reuşi.;
d) Nu ştiu dacă voi reuşi.


45. Prin contragerea subordonatei din fraza : Omul care munceşte câştigă experienţă. , se obţine:
a) un complement direct;
b) un atribut;
c) un subiect;
d) un nume predicativ.


46. Propoziţia subordonată din fraza: Am revăzut locul unde ne-am întâlnit cândva., este: :
a) circumstanţială de loc;
b) circumstanţială de timp;
c) atributivă;
d) circumstanţială de cauză.


47. În fraza: Merg unde vreau, dar nu fac ce vreau., există, în ordine, următoarele propoziţii:
a) PP, CL, PP, CD;
b) PP, AT, PP, CI;
c) CL, AT, PP, CD;
d) PP, CD, PP, PR.


48. În fraza :Nu-mi convine situaţia care s-a creat recent , fiindcă nu m-ai întrebat şi pe mine, deşi eram de faţă., propoziţiile sunt, în ordine:
a) PP, AT, CZ, CV;
b) PP, SB, CS, CM;
c) PP, CZ, CZ, CM;
d) PP, AT, CV, CV.


49. În fraza: Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge., pronumele relativ introduce:
a) predicativă;
b) subiectivă;
c) completivă directă;
d) completivă indirectă.


50. Interjecţia predicativă din enunţul : Hai când te chem! este termen regent pentru::
a) completivă directă;
b) predicativă;
c) circumstanţială de timp;
d) subiectivă.


51. Verbul a trebui îşi subordonează o propoziţie:
a) SB;
b) PR;
c) CD;
d) CI.


52. Propoziţiile subordonate din fraza : Ca să reuşeşti şi ca să te bucuri de rezultatele obţinute, munceşte cu pasiune ! sunt:
a) subiective;
b) cauzale;
c) finale;
d) concesive.


53. Există numai propoziţii principale în fraza:
a) Munceşti mult ca să câştigi faimă;
b) Munceşte mult şi vei câştiga respectul;
c) Munceşte mult, fiindcă este ambiţios;
d) Munceşte cine doreşte.


54. Există o propoziţie cauzală în fraza :
a) Aş vrea să aflu adevărul.;
b) Ştiu că ai dreptate.;
c) Merg la şcoală să mă bucur de prezenţa colegilor.;
d) Fiindcă nu am înţeles totul, te-am întrebat pe tine..


55. Propoziţia subordonată din fraza :El a ajuns ce şi-a dorit., este:
a) predicativă;
b) modală;
c) completivă directă;
d) subiectivă.


56. Virgula din enunţul : Vino acasă, Maria! desparte:
a) un substantiv în vocativ;
b) o interjecţie;
c) o apoziţie;
d) o propoziţie incidentă de restul enunţului.


57. Este scris corect enunţul: :
a) Mie mi somn.;
b) Mie mi-i somn.;
c) Mi-e mi somn.;
d) Mie m-i somn..


58. S-a realizat corect acordul în enunțul:
a) Florile acestea sunt a tale, iar a mele sunt acasă;
b) Manuscrisurile sunt ale copiilor, ale nepoților și a apropiaților;
c) Cățelul a cărei cușcă e mare se simte bine;
d) Am un caiet ale cărui file sunt rupte.


59. În enunțul: Proprii noștrii prieteni au fost nemulțumiți de acești arbitrii., există:
a) două greșeli;
b) trei greșeli;
c) o greșeală;
d) patru greșeli.


60. Nu există nicio greșeală în enunțul:
a) Noi nu-i sprijinim pe cei care ne crează probleme;
b) El nu-i agrează pe cei leneși;
c) Voi nu creeați niciodată probleme;
d) Ele creează o adevărată operă de artă.

eXTReMe Tracker