Inapoi

Testul din anul 2015, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. În fraza E imposibil de urmărit tot ce se petrece acolo., subordonata este:
a) completivă directă;
b) subiectivă;
c) atributivă;
d) predicativă.


2. Alegeţi contextul în care cuvântul exhaustiv este corect folosit:
a) privelişte exhaustivă;
b) discuţie exhaustivă;
c) comportament exhaustiv;
d) donaţie exhaustivă.


3. În fraza: Tu mi-ai deschis a ochilor lumine,/ M-ai învăţat ca lumea s-o citesc... cuvântul o este:
a) adjectiv pronominal nehotărât;
b) pronume personal ;
c) numeral;
d) articol nehotărât.


4. În fraza De ţi-ai da viaţa, tot nu te cred., conjuncţia subordonatoare de introduce o propoziţie:
a) condiţională;
b) cauzală;
c) concesivă;
d) consecutivă.


5. Nu are valoare de superlativ absolut forma:
a) frumoasă, frumoasă;
b) frumoasa frumoaselor;
c) cea mai frumoasă din câte am văzut;
d) frumoaaasă.


6. Identificaţi seria în care substantivele perechi au forma de plural corectă:
a) curcubeu-curcubee, hidrant-hidranţi, leah-leşi, leş-leşuri;
b) curcubeu-curcubeie, hidrant-hidranţi, leş-leşuri, desen-desene;
c) curcubeu-curcubee, leah-leşi, leş-leşuri, pai-paie;
d) curcubeu-curcubeie, leah-leşi, leş-leşuri, pai-paiuri.


7. În fraza: Stăpâne, ca să mă cunoşti cine sunt eu şi cât pot, ascultă-mă şi du-te la boier de-i spune cum te-am învăţat. există :
a) numai subiecte incluse;
b) numai subiecte subînţelese;
c) numai subiecte incluse şi subiecte subînţelese;
d) numai subiecte exprimate şi subiecte incluse.


8. Sensul expresiei ad-hoc este:
a) pentru un scop, de circumstanţă;
b) pe loc, pe neaşteptate;
c) după cum consideră o adunare;
d) în acest loc.


9. Sunt sinonime cuvintele din seria:
a) dotă, zestre;
b) egoist, altruist;
c) lucrativ, lucrător;
d) avers, aversă.


10. Identificaţi în lista de mai jos cuvântul care nu aparţine familiei lexicale a verbului a scrie:
a) scriere;
b) scriitor;
c) scriptură;
d) scrisoare.


11. Rădăcina cuvintelor: înverzite, verzişori, înverzire, verzui este:
a) verzi;
b) verz;
c) ver;
d) verd.


12. Alegeţi varianta ce conţine numai forme corecte de gerunziu:
a) transcriând, trunchiând, ultragiând, zgârâind;
b) transcriind, trunchiind, ultragiind, zgâriind;
c) transcriind, trunchind, ultragiind, zgârâind;
d) transcriind, trunchind, ultragiând, zgâriind.


13. Cuvântul degringoladă are înţelesul de:
a) mare aglomerare de oameni;
b) harababură;
c) degradare progresivă;
d) haos.


14. Alegeţi varianta corectă:
a) fi!, nu fi! Pieri!;
b) fii!, nu fi! Piei!;
c) fii!, nu fii! Pieri!;
d) fi!, nu fii! Piei!.


15. Care dintre seriile următoare conţin numai perechi paronimice:
a) alogen - halogen, apropria - apropia, burete - buret;
b) onor - onoare, pendul- pendulă, libret- livret;
c) flagrant - fragrant, a exalta - a exulta, albastru - alabastru;
d) tarantulă - tarantelă, virtuos - virtuoz, mare - imens.


16. Nu fac parte din masa vocabularului cuvintele:
a) literar, hiperbolă, comparaţie;
b) frate, soacră, noră;
c) azot, oxigen, hidrogen;
d) caimacam, postelnic, paharnic.


17. Identificaţi seria care conţine numai locuţiuni adverbiale:
a) de jur împrejur, în caz că, chiar dacă, în scopul;
b) în vederea, aşa că, de-a binelea, talmeş-balmeş;
c) an de an, de voie de nevoie, ici şi colo, pe neaşteptate;
d) zi de zi, de-a dura, în afară de, în afară.


18. Recunoaşteţi enunţul în care apar greşeli de ortografie:
a) De mult ce-ai alergat, ai obosit;
b) Te iubesc atât de mult, mamă!;
c) Poveştile de demult au frumuseţea lor;
d) Aici, de mult, curgea un fir de apă.


19. Cuvântul alienabil înseamnă:
a) care nu poate fi înstrăinat;
b) bolnav mintal;
c) care se poate alinia;
d) care poate fi transmis.


20. În propoziţia: În acea zi, Mihai plecase dis-de-dimineaţă la antrenament., există:
a) un atribut şi două complemente;
b) două atribute şi un complement;
c) două atribute şi două complemente;
d) un atribut şi trei complemente.


21. Cuvântul subliniat din structura: De ajuns profesor, va ajunge în cele din urmă, nu-i vorbă., este:
a) substantiv, caz acuzativ/ nume predicativ;
b) substantiv, caz nominativ/ nume predicativ;
c) substantiv, caz acuzativ/ complement direct;
d) substantiv, caz nominativ/ subiect.


22. A doua subordonată din fraza: Cred că e prea devreme să ne exprimăm vreo părere despre evoluţia evenimentelor, este:
a) predicativă;
b) subiectivă;
c) consecutivă;
d) completivă directă.


23. Cuvântul ozonat înseamnă:
a) imens, infinit;
b) dăunător, periculos;
c) cântăreţ modern din trupa O-zone;
d) care conține ozon,ozonizat.


24. Precizaţi numărul de vocale şi semivocale din cuvântul geamgiii:
a) trei vocale şi o semivocală;
b) trei vocale şi două semivocale;
c) două vocale şi două semivocale;
d) cinci vocale.


25. În enunţul: S-a comunicat la radio ştirea aceasta, subiectul este:
a) inclus;
b) nedeterminat;
c) subînţeles;
d) exprimat.


26. În structura:Ar fi uşor a însemna nu numai ţara, dar şi secolul., cuvântul subliniat este:
a) verb predicativ, infinitiv, prezent/ subiect;
b) verb copulativ, infinitiv, prezent/ subiect;
c) verb nepredicativ, infinitiv, perfect/ nume predicativ;
d) verb nepredicativ/ subiect.


27. Precizaţi funcţia sintactică a substantivului în nominativ, nearticulat:Stăpânul, stăpân, nu te pui cu el! :
a) apoziţie;
b) fără funcţie sintactică;
c) subiect;
d) nume predicativ.


28. Sensul cuvântului specios este:
a) special;
b) speriat;
c) înşelător;
d) spectaculos.


29. Precizaţi câte greşeli, de orice natură, există în următoarea frază: Nu fii trist, ci fii vesel, întru cât fii tăi, ca dealtfel şi proprii fii, sunt copii foarte buni.:
a) două;
b) trei;
c) patru;
d) cinci.


30. În fraza Una e să te plimbi, alta e să munceşti., subordonatele sunt:
a) subiective;
b) predicative;
c) completive directe;
d) atributive.


31. Identificaţi seria cu adjective ale căror forme de plural sunt incorecte:
a) albe-gălbui, băimăreni, albe-argintii, sus-puşi;
b) rozalbi, rău-platnice, singure-singurele, afro-asiatice;
c) mic-burghezi, noi-nouţe, dulci-acrişoare, bine-crescuţi;
d) clarivăzători, noi-născuţi, răivoitori.


32. În propoziţia: Coşurile fumegând ale caselor nu se mai zăresc. ,se află:
a) un atribut verbal;
b) un atribut adjectival si un atribut substantival;
c) un atribut adjectival;
d) un atribut verbal şi un atribut substantival..


33. În fraza: Barca noastră se apleca , când pe o parte, când pe cealaltă, şovăia uneori câteva clipe, parcă neştiind în ce direcţie să apuce, apoi se smucea şi o pornea din nou., există:
a) o propoziţie principală;
b) două propoziţii principale;
c) trei propoziţii principale;
d) patru propoziţii principale.


34. Predicatul nominal din enunţul: Tot ce susţine ea pare a fi fost hotărât în familie., este:
a) pare a fi;
b) pare a fi fost;
c) pare a fi fost hotărât;
d) totul pare.


35. Identificaţi seria în care fiecare cuvânt conţine cel puţin un diftong:
a) alee, cereale, fuior, nuia;
b) articulaţie, cereale, fuior, roi;
c) cooperaţie, iarbă, roi, soare;
d) fuior, iarbă, nuia, soare.


36. În construcţia: Mi-am uitat paşaportul acasă., cuvântul subliniat este:
a) pronume reflexiv, cazul dativ/ atribut pronominal;
b) pronume reflexiv, caz dativ/ complement indirect;
c) pronume reflexiv, caz dativ/ fără funcţie sintactică;
d) pronume personal, caz dativ/ atribut pronominal.


37. În fraza Cum nu m-ai sunat nici aseară, am crezut că eşti supărat., cuvântul subliniat are următoarele valori şi funcţii sintactice:
a) adverb relativ de mod, complement circumstanţial de mod;
b) conjuncţie subordonatoare cauzală/ fără funcţie sintactică;
c) adverb relativ de cauză/ complement circumstanţial de cauză;
d) adverb relativ de mod cu valoare cauzală/ complement circumstanţial de cauză.


38. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria:
a) reexaminare, anticristianism, confrate, aragaz;
b) pe lângă, răuvoitor, cazier, avion;
c) botgros, şaizeci, bleumarin, caustic;
d) primăvară, binevoitor, desigur, democraţie.


39. Verbul a deconcerta este antonim cu :
a) a linişti;
b) a ţine un concert;
c) a anula un concert;
d) a zăpăci, a aiuri.


40. În fraza: Când mă gândesc la examene e ca şi când aş fi bolnav. ,propoziţiile subordonate sunt, în ordine:
a) temporală, temporală;
b) subiectivă, predicativă;
c) temporală, predicativă;
d) subiectivă, modală.


41. Alegeţi seria care conţine numai cuvinte derivate cu sufix:
a) copleşitor, a zdrăngăni, costisitor, mulţime;
b) vedere, medicină, dermatolog, a împlini;
c) sănătos, depărtare, vermicid, a se îndrepta;
d) bucuros, verzui, concetăţean, plutitor.


42. Există triftongi în toată seria următoare de cuvinte:
a) vioaie, pleoapă, şchioapă, vioară;
b) mioară, suiai, ghionoaie, ce-au(zis);
c) cafegioaică, veneai, tigroaică, chiuiai;
d) ploioasă, ploaie, chioară, ei.


43. Alegeţi gruparea care conţine numai adjective invariabile:
a) roz, ferice, ecru, cumsecade, eficace;
b) bleumarin, mare, crem, motrice, gri;
c) mov, verde, bleu, perspicace, maro;
d) grena, bej, lila, limpede, vernil.


44. Indică interpretarea corectă pentru cuvintele subliniate din enunţul următor: A plecat de acasă înaintea mea. :
a) prepoziţie + pronume posesiv în genitiv;
b) prepoziţie + adjectiv posesiv în acuzativ;
c) adverb + pronume personal în genitiv;
d) adverb + pronume posesiv în acuzativ.


45. În enunţul: Ce puternic era - gândi ea. , cuvântul ce este:
a) pronume relativ/ complement circumstanţial de mod;
b) adverb de timp/ complement circumstanţial de timp;
c) adverb de mod/ complement circumstanţial de mod;
d) adverb de mod/ nume predicativ.


46. Expresia a fi în săptămâna oarbă înseamnă:
a) a lenevi;
b) a dormi;
c) a se căsători;
d) a se îndrăgosti.


47. Între propoziţiile din fraza Muntele, că-i munte, şi tot are doruri multe., se stabileşte un raport de:
a) coordonare copulativă;
b) coordonare adversativă;
c) coordonare prin juxtapunere;
d) subordonare.


48. Structura subliniată în enunţul :Propunerea lui de trei ori la rând pentru salariu diferenţiat ne-a cam intrigat. , este:
a) numeral adverbial cu valoare adjectivală/ atribut adjectival;
b) numeral adverbial/ atribut adverbial;
c) numeral adverbial/ complement circumstanţial de mod;
d) numeral adverbial/ complement circumstanţial de timp.


49. Prin contragerea subordonatei din fraza Am ajuns mai devreme în locul unde mi-am dorit., se obţine un:
a) atribut;
b) complement circumstanţial de loc;
c) complement circumstanţial de timp;
d) nume predicativ.


50. Alegeţi varianta care conţine cuvinte în interiorul cărora se găsesc hiaturi:
a) ideal, impermeabil, miercuri, alee;
b) aerian, crea, pâine, zootehnie, leac;
c) aeroport, impermeabil, cereale, alcool, menuet;
d) perpetuez, poem, fiinţă, câine, menuet.


51. Stabileşte numărul propoziţiilor din fraza : Ceea ce hotărâsem era să ne străduim a depăşi greutăţile înainte de a se ivi altele noi.:
a) două;
b) trei;
c) patru;
d) cinci.


52. Alegeţi varianta care conţine cuvinte scrise corect:
a) rău-platnic, răuvoitor, bunăvoinţă, bună-credinţă;
b) rău platnic, răuvoitor, bună voinţă, bună-credinţă;
c) rău platnic, rău voitor, bunăvoinţă, bună credinţă;
d) rău-platnic, răuvoitor, bună voinţă, bună credinţă.


53. În fraza:I-a ieşit înainte ca să-i dea ajutor la transportul bagajelor., predicatele sunt exprimate prin:
a) locuţiuni verbale;
b) verbe copulative şi nume predicative;
c) verbe predicative impersonale;
d) verbe predicative personale.


54. Alegeţi seria ce cupinde numai cuvinte polisemantice:
a) docil, glacial, bacterie;
b) dogmatic, glorios, a micşora;
c) exemplar, legalitate, incapabil;
d) des, dulce, a intra.


55. Alegeţi varianta corectă de despărţie a cuvintelor în silabe:
a) con-ven-ţio-nal, de-cep-ţio-nat, con-si-li-er, punct-u-a-ţi-e;
b) con-ven-ţi-o-nal, de-cep-ţi-o-nat, con-si-li-er, punc-tu-a-ţie;
c) con-ven-ţi-o-nal, de-cep-ţi-o-nat, con-si-li-er, punc-tu-a-ţi-e;
d) con-ven-ţio-nal, de-cep-ţio-nat,con-si-lier, pun-ctu-a-ţi-e.


56. Indicaţi situaţia în care cuvântul negreşit este adverb predicativ:
a) Veţi fi citit negreşit cartea.;
b) Negreşit veţi fi citit cartea.;
c) Negreşit că veţi fi citit cartea.;
d) Va veni mâine negreşit.


57. În fraza: O să-i pară rău că n-a venit., propoziţia subordonată este:
a) subiectivă;
b) completivă indirectă;
c) completivă directă;
d) circumstanţială de cauză.


58. Substantive defective de singular se află în grupa:
a) pomi, cui, oi;
b) zori, ochelari, grâu;
c) câlţi, aur, fier;
d) zurgălăi, spaghete, şale.


59. În structura: Spre sfârşitul lui decembrie a fost un frig nemaipomenit.,cuvântul subliniat este:
a) articol posesiv genitival/ fără funcţie sintactică;
b) articol hotărât proclitic/ fără funcţie sintactică;
c) pronume personal, caz genitiv/ atribut pronominal genitival;
d) articol nehotărât.


60. Structura subliniată din enunţul: Cărţile pe care îţi place să le citeşti se află pe primul raft al bibliotecii.:
a) atribut adjectival;
b) atribut pronominal;
c) complement direct;
d) subiect.

eXTReMe Tracker