Inapoi

Testul din anul 2016, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Adverbul predicativ se recunoaște în enunțul:
a) Poate să ajungă azi;
b) Cu siguranță că n-a ajuns;
c) Sigur că voi ajunge;
d) Desigur că voi ajunge.


2. Cuvântul sagace apare corect utilizat în contextul:
a) copil sagace;
b) mers sagace;
c) atitudine sagace;
d) măsură sagace.


3. Pronumele din enunțul: În fața-i nu mai era niciun coleg. este:
a) atribut pronominal în genitiv;
b) complement circumstanțial de loc în dativ;
c) atribut pronominal în dativ;
d) complement circumstanțial în genitiv.


4. Conține cuvinte cu diftong seria:
a) ninsoare, duceai, luat;
b) știa, suia, cheamă;
c) seară, iarbă, sărbătoare;
d) ceas, ploua, roi.


5. Seria care conține numai omonime totale este:
a) bandă, coadă, lin;
b) toc, lac, banc;
c) duduie, veselă, umbrele;
d) dor, mor, toc.


6. În enunțul Tabloul părea a fi făcut de un pictor talentat., predicatul este:
a) nominal: Tabloul părea;
b) nominal: părea a fi tăcut;
c) verbal: părea;
d) verbal: a fi făcut.


7. Subordonata din fraza: Mă tem de cine vine mâine. este:
a) circumstanțială de cauză;
b) circumstanțială de scop;
c) completivă directă;
d) completivă indirectă.


8. Din seria: copilului acesta al meu, părerile a multor oameni, unei prietene de-a mea, surorile acestea ale băiatului, sunt corecte:
a) toate;
b) numai I și a III-a;
c) numai I și a IV-a;
d) numai a III-a și a IV-a.


9. Subordonata completivă directă apare în:
a) Mă doare ceea ce imi spune;
b) A spus tot ce simțea;
c) S-a supărat pe cine l-a insultat;
d) Mă învață ceea ce nu știu.


10. Cuvintele cacofonie - eufonie sunt:
a) antonime;
b) sinonime;
c) paronime;
d) omonime.


11. Sinonimul cuvântului bizar este:
a) straniu;
b) ascuns;
c) străin;
d) antipatic.


12. Subordonata din fraza: Mai rămânea să aducă tabloul. este:
a) completivă directă;
b) subiectivă;
c) predicativă;
d) circumstanțială de scop.


13. Există două predicate verbale în:
a) A fost chemat şi certat. ;
b) Nu e greu a înţelege şi a scrie.;
c) Nu e bine când ţi-e lene.;
d) Eşti frumos şi deştept!.


14. Seria cuvintelor scrise corect este:
a) excalada, escava, escrescenţă;
b) escalada, excava, excrescenţă;
c) escalada, escava, excrescenţă;
d) excalada, excava, escrescenţă.


15. În fraza: E prea supărat să mai vină. există o subordonată:
a) circumstanţială consecutivă;
b) circumstanţială de cauză;
c) completivă indirectă;
d) circumstanţială de scop.


16. Adjectivul în cazul nominativ apare în enunţul:
a) Vinovatul era tăcut.;
b) Acestui copil deştept îi place şi fotbalul.;
c) Niciunui vecin cumsecade nu-i convine zgomotul.;
d) Au adus ieri cartea promisă.


17. Cuvântul subliniat din enunţul: Haideţi cu noi în oraş! este:
a) verb la imperativ;
b) verb la indicativ prezent;
c) interjecţie predicativă;
d) nterjecţie onomatopeică.


18. În fraza: Du-te de te culcă! apare o subordonată:
a) completivă indirectă;
b) circumstanţială de scop;
c) circumstanţială de loc;
d) circumstanţiala de cauză.


19. În enunţul: Spună cine ce-ar avea chef!, există:
a) subiectivă introdusă prin pronume relativ simplu;
b) subiectivă introdusă prin pronume relativ compus;
c) completivă directă introdusă prin pronume nehotărât ;
d) completivă directă introdusă prin pronume relativ compus.


20. În enunţul: Dragi cetăţeni, şoseaua Bucureşti-Ploieşti este blocată în intervalul orar 12°°-14°°. există:
a) numai semne de punctuaţie;
b) trei semne de punctuaţie şi un semn de ortografie;
c) două semne de punctuaţie şi un semn de ortografie;
d) numai semne de ortografie.


21. Sinonimul neologic al cuvântului mâncăcios este:
a) pofticios;
b) vorace;
c) nesătul;
d) gurmand.


22. Numeralul din enunţul: Este mai bun decât al doilea. este:
a) complement circumstanţial de mod;
b) complement indirect;
c) atribut substantival;
d) nume predicativ.


23. Verbul din structura: Gândindu-se mai bine ... este:
a) verb predicativ, diateza reflexivă;
b) verb nepredicativ, diateza reflexivă;
c) verb predicativ, diateza activă;
d) verb nepredicativ, diateza activă.


24. Numeralul din enunţul: Anul 2016 este anul în care voi reuşi. este:
a) numeral cardinal propriu-zis simplu;
b) numeral cardinal propriu-zis cu valoare substantivală;
c) numeral cardinal propriu-zis cu valoare adjectivală;
d) numeral cardinal propriu-zis cu valoare adverbială.


25. Subiectul subînţeles se recunoaşte în:
a) Nu venise atunci la noi.;
b) Mă doare ce s-a întâmplat.;
c) Ascultaţi măcar o dată!;
d) A anunţat la radio scumpirea alimentelor.


26. În enunţul: Dacă nu vine este ca să mă enerveze., subordonatele sunt:
a) subiectivă, circumstanţială de scop;
b) circumstanţială condiţională, circumstanţială de scop;
c) subiectivă, predicativă;
d) circumstanţială condiţională, predicativă.


27. Cuvântul ce din enunţul: Te-ai gândit ce mult timp ai irosit? este:
a) pronume interogativ;
b) pronume relativ;
c) adverb relativ;
d) adverb interogativ.


28. Sinonimul cuvântului afabil este:
a) amabil;
b) moale;
c) afectat;
d) încrezut.


29. În enunţul: Am fost la pescuit., există:
a) nume predicativ;
b) complement indirect;
c) complement circumstanţial de loc;
d) complement circumstanţial de scop.


30. Seria substantivelor invariabile este:
a) linge-blide, coate-goale, zgârie-brânză;
b) fasole, lapte, mazăre;
c) câlţi, zori, tăiţei;
d) mass-media, addenda, miscellanea.


31. Cuvântul adagiu este corect utilizat în:
a) A cerut un adagiu la salariu.;
b) N-am înțeles sensul acestui adagiu.;
c) Adagiul executat de muzician a impresionat.;
d) Este necesat un adagiu pentru a completa lucrarea.


32. Seria formelor verbale corecte de imperativ este:
a) fă! nu face!, du-te!, nu te du!;
b) fă!, nu fă!, du-te!, nu te duce!;;
c) fă!, nu face!, du-te!, nu te duce!;
d) fă!, nu fă!, du-te!, nu te du!.


33. Sunt numai adjective invariabile în seria:
a) vioi, ferice, dulce;
b) mov, vemil, precoce;
c) iute, alb, roz;
d) perspicace, vorace, rapace.


34. Cuvântul subliniat din enunțul: Tabloul este al cui l-a adus. este:
a) nume predicativ în genitiv;
b) complement indirect în genitiv;
c) subiect în genitiv;
d) complement direct în genitiv.


35. Apare o locuțiune prepozițională care impune cazul acuzativ în enunțul:
a) A luat de pe masă toate florile.;
b) Nu are secrete față de noi.;
c) De-a lungul râului au crescut sălcii.;
d) Pădurea de după deal este întinsă.


36. Substantivul cu funcție de complement direct se recunoaște în enunțul:
a) Mă afectează indiferența sa.;
b) Contează pe prietenii săi.;
c) A cerut multe informații.;
d) Este cunoscută această opțiune.


37. Seria adjectivelor scrise corect este:
a) bine-crescut, bine-cunoscut, bine-venit, binevoitor;
b) binecrescut, binecunoscut, binevenit, binevoitor;
c) binecrescut, binecunoscut, bine-venit, binevoitor;
d) bine-crescut, bine0cunoscut, bine-venit, bine-voitor.


38. Sunt derivate cu sufix augmentativ toate cuvintele din seria:
a) lungan, mesean, băiețoi;
b) pietroi, zăvoi, vrăbioi;
c) băiețoi, frunzuliță, căscioară;
d) măturoi, băiețandru, căsoaie.


39. În enunțul: Deși bolnav, a venit totuși în momentul când a fost chemat, există:
a) o singură subordonată - circumstanțială concesivă;
b) o singură subordonată - circumstanțială de timp;
c) o singură subordonată - atributivă;
d) două subordonate - circumstanțială concesivă și atributivă.


40. Subordonata din fraza: Unde ar fi învățat mai mult, ar fi reușit., este:
a) circumstanțială de timp;
b) circumstanțială condițională;
c) circumstanțială de cauză;
d) circumstanțială de loc.


41. Aparțin masei vocabularului toate cuvintele din seria:
a) pom, somn, auz;
b) ipoteză, deces, contagios;
c) vedere, cauză, aur;
d) copil, părere, afacere.


42. Cuvintele din seria: prezice, străbun, hipotensiune, relua sunt obținute prin:
a) compunere;
b) derivare cu sufix;
c) derivare cu prefix;
d) conversiune.


43. În cuvântul funcționar există:
a) diftong;
b) triftong;
c) hiat;
d) trei vocale.


44. Seria care cuprinde numai cuvinte compuse este:
a) despre, hidrofor, astfel;
b) (a) desface, (a) relua, inadecvat;
c) bunăvoință, în fața, ignifug;
d) coate-goale, prim-plan, nepotrivit.


45. În fraza: Și să mă rogi, eu nu revin la cei care m-au gonit din locurile unde am copilărit., propozițiile sunt, în ordinea predicatelor:
a) circumstanțială concesivă, principală, atributivă, atributivă;
b) circumstanțială de cauză, principală, circumstanțială de loc, circumstanțială de loc;
c) circumstanțială concesivă, principală, completivă indirectă, circumstanțială de loc;
d) circumstanțială condițională, principală, atributivă, circumstanțială de loc.


46. Substantivul propriu din enunțul: Am venit să dau examen în orașul Câmpina. este:
a) atribut substantival apozițional în nominativ;
b) atribut substantival apozițional în acuzativ;
c) complement circumstanțial de loc în acuzativ;
d) atribut substantival prepozițional în acuzativ.


47. Seria în care ambele variante de despărțire în silabe sunt corecte este:
a) a-nal-fa-bet/ an-al-fa-bet;
b) aus-cul-ta-re/ a-us-cul-ta-te;
c) aug-men-ta/ a-ug-men-ta;
d) co-niac/ co-ni-ac.


48. Seria care cuprinde numai cuvinte din aceeași familie lexicală este:
a) floricica, florar, florilegiu;
b) florărie, floricultură, floretă;
c) florărească, floricea, florărie;
d) floră, florilegiu, florar.


49. În cuvântul ghiocel apar:
a) 7 litere și 7 sunete;
b) 7 litere și 5 sunete;
c) 7 litere și 6 sunete;
d) 7 litere și 3 sunete.


50. Apar triftongi în toate cuvintele din seria:
a) vedeai, ei, lăcrămioară;
b) chinuiai, subsuară, vioară;
c) tăieței, vegheau, leoarcă;
d) seu, duelează, inimioară.


51. Cuvântul subliniat din enunțul: Părerea a doi dintre ei era alta. este:
a) articol posesiv-genitival;
b) articol demonstrativ;
c) prepoziție care impune cazul genitiv;
d) prepoziție care impune cazul acuzativ.


52. Apare o locuțiune conjuncțională în enunțul:
a) A plecat devreme ca să câștige timp.;
b) Nu vine azi, pentru că are alte planuri.;
c) În ipoteza că nu ajunge, plecăm fără el.;
d) Din cauza faptului că a mințit, a fost pedepsit.


53. Sensul locuțiunii adjectivale cu dare de mână este:
a) darnic;
b) mărinimos;
c) înstărit;
d) agitat.


54. În enunțul: Am aflat ce planuri trebuie să fac., cuvântul subliniat este:
a) subiect în nominativ;
b) atribut adjectival în acuzativ;
c) atribut adjectival în nominativ;
d) complement direct în acuzativ.


55. Cuvântul câștigătorilor din enunțul: Acordarea de premii câștigătorilor a fost amânată. este:
a) complement indirect în dativ;
b) atribut substantival în genitiv;
c) complement indirect în genitiv;
d) atribut substantival în dativ.


56. Seria care cuprinde numai cuvinte derivate cu sufix este:
a) muncitor, frățește, osos;
b) hidrofil, anglofob, erbicid;
c) castor, praznic, tetraedru;
d) reda, desface, preceda.


57. Din seria: aniversare a 10 ani, hit de succes, iluzie deșartă, temelia fundamentală sunt pleonasme:
a) al II-lea și al III-lea;
b) I și al II-lea;
c) al III-lea și al IV-lea;
d) toate.


58. Substantivul însoțit de prepoziție din enunțul: Oamenii din satul acesta sunt foarte harnici. este:
a) complement circumstanțial de loc în acuzativ;
b) atribut substantival prepozițional în acuzativ;
c) atribut substantibal apozițional în acuzativ;
d) atribut substantival în nominativ.


59. Conversiunea se recunoaște în:
a) N-am întâlnit un copil ca el.;
b) Nu-l știe pe copilul care a venit.;
c) Al cui frate este el?;
d) Părerea ta mă uimește.


60. Este corectă despărțirea în silabe a cuvintelor din seria:
a) pă-străv, dez-echi-li-bra, to-a-le-tă;
b) ca-u-țiu-ne, ca-nion, a-xă;
c) des-pre, lu-ci-u, le-oar-că;
d) ab-stract, coa-fa, ex-cla-ma.

eXTReMe Tracker