Inapoi

Testul din anul 2017, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Fac parte exclusiv din vocabularul fundamental cuvintele din seria:
a) frate, naș, cosmos;
b) lup, carne, exclusiv;
c) câine, floare, lapte;
d) subțire, ușor, tenace.


2. Cuvântul subliniat din enunțul: De mult timp se comportă copilărește., s-a format prin:
a) conversiune;
b) compunere prin subordonare;
c) derivare;
d) compunere prin abreviere.


3. Fac parte din aceeași familie lexicală cuvintele din seria:
a) tare, întărit, tineret;
b) a umbla, umblet, umblăreț;
c) apă, apos, apicol;
d) sat, sătean, satelit.


4. Sunt în exclusivitate neologisme cuvintele din seria:
a) a dezvinovăți, culpă, cupă;
b) inocent, decisiv, sancțiune;
c) suflet, inimă, timorat;
d) repezit, obraznic, insolent.


5. Un sinonim potrivit pentru cuvântul subliniat din enunțul: Plănuiseră să fabrice un aparat sofisticat de detectare a mișcării într-un spațiu închis., este:
a) sesizare;
b) distragere;
c) măsurare;
d) interzicere.


6. Enunțul care conține un pleonasm este:
a) În continuare veți urmări o emisiune incendiară.;
b) Mihai a lăsat impresia unui om superior.;
c) Mi s-a părut foarte naiv în discuția purtată.;
d) A fost acuzat de contrabandă ilegală cu tutun.


7. Reprezintă o structură pleonastică:
a) cu mult mai înțelept;
b) a optimiza procesul de producție;
c) a-și face singur autocritica;
d) puțin inteligent.


8. Expresia a fi cu ochii-n patru înseamnă:
a) a fi suspect;
b) a simți groază;
c) a fi atent;
d) a fi disciplinat.


9. În cuvântul iepuroaică există:
a) un diftong și un triftong;
b) doi diftongi;
c) doi triftongi;
d) un triftong.


10. Sunt trei silabe în cuvântul:
a) oboseală;
b) greoi;
c) geometrie;
d) alcool.


11. Are ultima silabă accentuată cuvântul:
a) darnic;
b) copilăros;
c) verde;
d) urmare.


12. Conține doar cuvinte monosilabice seria:
a) doar, cal, ac, dori;
b) stop, crește, câmp, coli;
c) cerb, nouă, dens, acru;
d) nici, gram, câți, stol.


13. Cuvântul subliniat din enunțul: Notele lui nu erau prea grozave., este:
a) adjectiv pronominal posesiv;
b) pronume posesiv;
c) pronume personal;
d) adjectiv propriu-zis.


14. Provine dintr-un verb la participiu adjectivul din enunțul:
a) Pantoful scos din dulap nu este al meu;
b) Pământul pe care calcă e apos;
c) A dat de un loc umbros;
d) Am observat că ți-ai luat un fular gros.


15. Există un numeral în propoziția:
a) Toți au sosit la timp;
b) Câți au aflat vestea;
c) Nu știu cât să-ți cer pe bicicletă;
d) Ai putea să câștigi însutit.


16. Forma verbală o să merg este la modul:
a) indicativ, timpul viitor;
b) conditional optativ, prezent;
c) conjunctiv, prezent;
d) conjunctiv, perfect.


17. Este corect formulat enunțul:
a) Eu veni cu gânduri bune;
b) Noi venisem cu gânduri bune;
c) Eu rămăsesem pe marginea drumului;
d) Noi rămăsesem pe marginea drumului.


18. Verbul a fi este predicativ în enunțul:
a) Erau cu toții uluiți de vestea primită;
b) Alaltăieri eram la mare;
c) Aș fi mâncat tortul;
d) Oare ai fi fost fericit?.


19. În propoziția: Toate ușile erau fără îndoială închise de paznici., verbul este la diateza:
a) activă;
b) reflexivă;
c) activă sau pasivă;
d) pasivă.


20. Sunt de genul neutru toate cuvintele din seria:
a) animal, templu, hotel;
b) scaun, țap, om;
c) tablou, studiu, rege;
d) astru, stilou, elefant.


21. În propoziția: Casei i-am adăugat o mansardă superbă., substantivul casei este în cazul:
a) genitiv;
b) acuzativ;
c) dativ;
d) genitiv sau dativ.


22. Cuvântul și din enunțul: Cred că și tu împărtășești aceleași principii., este:
a) pronume;
b) adverb;
c) conjuncție;
d) prepoziție.


23. Conține o interjecție propoziția:
a) Dana, vino degrabă!;
b) Fă și tu ceva bine!;
c) Ei, dar ce-i cu tine?;
d) Voi, băieților, ce aveți de gând?.


24. Structura subliniată din enunțul: Nu mi-am închipuit că a trage pe sfoară pe cineva este atât de ușor., constituie o locuțiune:
a) adverbială;
b) verbală;
c) substantivală;
d) adjectivală.


25. Cuvântul mai din structura cu mult mai discutabil este:
a) substantiv;
b) adjectiv;
c) locuțiune adjectivală;
d) adverb.


26. Este de genul feminin forma pronominală:
a) înseși;
b) însuși;
c) înșiși;
d) înșine.


27. În enunțul: Care băiat nu a venit la ora stabilită? cuvântul care este:
a) pronume relativ;
b) pronume interogativ;
c) adjectiv pronominal interogativ;
d) adjectiv pronominal relativ.


28. În enunțul: Ar fi bine să prevezi consecințele actelor tale., cele două verbe sunt la:
a) conjugarea a III-a;
b) conjugarea a IV-a;
c) conjugarea a IV-a, a II-a;
d) conjugarea a IV-a, a III-a.


29. În propoziția simplă:Să fie pace! substantivul pace are funcția de:
a) subiect;
b) nume predicativ;
c) complement direct;
d) complement indirect.


30. Predicatul propoziției: În situația dată aș fi fost sigur de sprijinul tău., este:
a) aș fi fost sigur;
b) aș fi fost;
c) aș fi;
d) aș fi fost sigur de sprijinul.


31. În propoziția:Filmul a fost cu interes urmărit de toi cei prezenți.,predicatul este:
a) a fost;
b) a fosr urmărit;
c) a fost cu interes;
d) a fost cu interes urmărit.


32. Cuvântul subliniat din propoziția: Cea mai frumoasă colegă, Mihaela, a primit un cadou neașteptat., îndeplinește funcția sintactică de:
a) subiect;
b) atribut substantival apozițional;
c) atribut adjectival;
d) complement indirect.


33. Numele predicativ din enunțul:Probele sportive sunt extraordinar de ușoare pentru cei bine antrenați., este:
a) extraordinar;
b) ușoare;
c) extraordinar de ușoare;
d) probele.


34. Fraza:Nu puteam să câștig bine fără ajutorul tău nesperat., contine:
a) două complemente circumstanțiale de mod;
b) două complemente circumstanțiale de timp;
c) un complement circumstanțial de mod și unul de loc;
d) un complement circumstanțial de mod și unul de cauză.


35. În propoziția: Și-a amintit cu drag cuvintele tale calde., substantivul cuvintele are funcția sintactică de:
a) complement direct;
b) complement indirect;
c) complement circumstanțial de mod;
d) subiect.


36. În enunțul: Mă deranjează aroganța ta., există:
a) un complement indirect și un atribut;
b) două complemente indirecte;
c) un complement direct și un complement indirect;
d) un complement direct și un subiect.


37. Cuvântul subliniat din propoziția: Lucrând atât de mult, am pierdut noțiunea timpului este:
a) complement circumstanțial de cauză;
b) complement circumstanțial de loc;
c) complement circumstanțial de scop;
d) complement indirect.


38. În fraza Dacă ești abil, vei găsi numai uși deschise., există:
a) două nume predicative;
b) două atribute adjectivale;
c) un atribut adjectival;
d) un atribut substantival.


39. Enunțul Martorul arăta ca un ins lipsit de luciditate, răscolind prin hârtii și prin mapa de plastic, căutând disperat documentul. conține:
a) o propoziție;
b) două propoziții;
c) trei propozitii;
d) patru propozitii.


40. În fraza Pasagerii nu și-au amintit de momentul accidentului, ci doar de momentul apariției mașinilor de intervenție., există:
a) două conjuncții coordonatoare copulative;
b) o conjuncție coordonatoare adversativă;
c) două conjuncții coordonatoare adversative;
d) o conjuncție coordonatoare copulativă.


41. În fraza Să fi știut adevărul, l-ar fi sancționat drastic, propoziția subordonată este:
a) subiectivă;
b) completivă directă;
c) circumstanțială cauzală;
d) circumstanțială condițională.


42. Propoziția subordonată din fraza Amintirile erau atât de dureroase, încât nu se mai putea întoarce în casa aceea este:
a) circumstanțială consecutivă;
b) completivă directă;
c) completivă indirectă;
d) circumstanțială de scop.


43. Fraza:Impresiile noastre de călătorie au fost cum ai prezis, conține o subordonată:
a) circumstanțială de mod;
b) atributivă;
c) subiectivă;
d) predicativă.


44. Propoziția subordonată din fraza De vreme ce au întârziat, nu li s-a mai permis intrarea la spectacol., este:
a) subiectivă;
b) circumstanțială de mod;
c) circumstanțială de cauză;
d) circumstanțială de timp.


45. Fraza Bunicii noștri, ale căror povești le cunoști, au plecat după incendiu unde au văzut cu ochii., conține:
a) o subordonată atributivă și o circumstanțială de timp;
b) o subordonată atributivă și o circumstanțială de loc;
c) o subordonată completivă directă și o circumstanțială de loc;
d) o subordonată completivă directă și o circumstanțială de mod.


46. Se găsesc două propoziții principale în fraza:
a) De-aș avea noroc, n-aș mai fi aici.;
b) Să fi fost mai tolerant, nu s-ar mai fi supărat.;
c) Dar nu se poate să plecați, nici să amânați.;
d) Să fiți vigilenți și să vă pregătiți permanent!.


47. Fraza: Nu credem mereu ceea ce ni se spune., conține:
a) o propoziție principală și o subordonată completivă indirectă;
b) o propoziție principală și o subordonată completivă directă;
c) o subordonată subiectivă și o subordonată completivă directă;
d) o subordonată subiectivă și o subordonată completivă indirectă.


48. Propoziția subliniată din fraza A refuzat slujba aceea, cu toate că era șomer. este:
a) subordonată circumstanțială de cauză;
b) subordonată circumstanțială de scop;
c) subordonată circumstanțială concesivă;
d) subordonată circumstanțială condițională.


49. Propoziția subliniată din fraza Locurile pe unde ai umblat îmi sunt necunoscute. este o subordonată:
a) atributivă;
b) completivă directă;
c) circumstanțială de loc;
d) circumstanțială de timp.


50. Prin contragerea propoziției subliniate din fraza: Pentru că a fost atent, l-au răsplătit pe măsură, se obține structura:
a) datorită atenției;
b) cu atenție;
c) în mod atent;
d) în atenție.


51. Este corectă topica din enunțul:
a) Nu mai am dat socoteală pentru prejudiciu;
b) Pentru prejudiciu socoteală nu mai am dat ;
c) Nu mai am de dat socoteală pentru prejudiciu;
d) Socoteală pentru prejudiciu nu mai am dat.


52. Sunt corect scrise toate cuvintele din enunțul:
a) Ar fi bine să fii pregătit pentru orce;
b) Ar fi bine să fii pregătit pentru orice;
c) Ar fi bine să fi pregătit pentru orce;
d) Ar fii bine să fii pregătit pentru ori-ce.


53. Conține o singură greșeală ortografică propoziția:
a) Câteodată nu se aude niciun glas în templu;
b) Câte-o dată nu s-e aude nici un glas în templu;
c) Câte-odată nu s-e aude niciun glas în templu;
d) Câte odată nu se aude niciun glas în templu.


54. Din punctul de vedere al punctuației, este corect enunțul:
a) Colegul lui, Andrei a plecat iar el nu îl va înlocui;
b) În primul rând nu ai cum, să știi totul;
c) Nu mi-a răspuns la timp, deoarece era ocupat;
d) Am încercat totul dar, nu mi-a ieșit nimic.


55. Enunțul Oamenii integrii manifestă pretutindeni aceiași intoleranță la ideia de rasism conține:
a) patru greșeli ortografice;
b) trei greșeli ortografice;
c) două greșeli ortografice;
d) o greșeală ortografică.


56. Sunt respectate toate regulile de punctuație și ortografie din enunțul:
a) Alo domnu', n-ai de gând să-ți termini treaba.;
b) Alo, domnu', n-ai de gând să-ți termini treaba?;
c) Alo domnu' n-ai de gând săți termini treaba?;
d) Alo, domnul, nai de gând să-ți temini treaba?.


57. Sunt respectate normele ortografice în enunțul:
a) Va venii numai-decât, dacă-i vei ghicii dorința.;
b) Va veni nu mai decât, dacă-i vei ghici dorința.;
c) Va venii numai decât, dacă-i vei ghicii dorința.;
d) Va veni numaidecât, dacă-i vei ghici dorința.


58. Există un pleonasm în enunțul:
a) A ținut o alocuțiune scurtă.;
b) Pentru combaterea corupției este nevoie de oameni incoruptibili.;
c) Acest dezastru nu era previzibil.;
d) Taxele și impozitele trebuie achitate la timp.


59. Antonimul termenului lizibil este:
a) clar;
b) ilizibil;
c) invizibil;
d) indivizibil.


60. Este corect scris numeralul:
a) șaisprezece;
b) șasesprezece;
c) optișprezece;
d) optâsprezece.

eXTReMe Tracker