Test romana sesiunea octombrie 2023 - februarie 2024

TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR
Limba română, legislaţie specifică M.A.I., precum şi
instituţiilor politice ale statului, educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză,
precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic

1. Sunt sinonime toate cuvintele din seria:

a. curajos, viteaz, cinstit
b. desigur, negreşit, fireşte
c. pasionat, onest, harnic
d. mut, tăcut, limbut

2. Sinonimul cuvântului bizar este:

a. straniu
b. neatent
c. excentric
d. dublu

3. Sunt antonime ale cuvântului a micșora ambii termeni din seria:

a. mări, a potența
b. a minimaliza, a restrânge
c. a reduce, a exagera
d. a ridica, a împuțina

4. Antonimul expresiei a scoate ochii este:

a. a reproșa
b. a răni
c. a evidenția
d. a lăuda

5. Fac parte din același câmp lexical toate cuvintele din seria:

a. galben, a îngălbeni, gălbenuș
b. vacanță, concediu, a călători
c. carte, bibliotecă, cititor
d. clar, citeț, atenție

6. Enunțul care nu conține un pleonasm este:

a. Profesorul a apreciat caligrafia frumoasă.
b. S-a oferit un exemplu pilduitor.
c. Mușețelul este considerat un panaceu universal.
d. Echipele au colaborat eficient.

7. Cuvântul reputație este folosit corect în enunțul:

a. M-au întâmpinat cu reputație.
b. Se bucură de o bună reputație în colectivitate.
c. Solicită o reputație periodică.
d. A tăcut demersuri legale pentru o nouă reputație.

8. Seria care conține numai cuvinte derivate cu sufix este:

a. albaiulian, frățesc, ilegal
b. românește, pieptiș, patriotism
c. dezrădăcinat, nehotărât, anormal
d. verzui, plauzibil, abil

9. Sunt compuse toate cuvintele din seria:

a. mass-media, incapabil, post-scriptum
b. sus-numit, testare, situație-limită
c. contabil-șef, iloare-de-colț, liber-profesionist
d. BCR, ambiguu, portret-robot

10. Au omonime toate cuvintele din seria:

a. rug, ceai, dur
b. leac, cot, comercial
c. milă, ins, duce
d. car, rac, șah

11. Fac parte din aceeași familie lexicală toate cuvintele din seria:

a. a colecta, colet, complet
b. corect, a corecta, incorect
c. orar, oral, moral
d. alfabet, literă, scriere

12. Cuvântul aripă este folosit cu sens figurat în enunţul:

a. Porumbelul şi-a deschis aripile.
b. Am avut locul în dreptul aripii avionului.
c. După succesul obţinut, copilul a prins aripi.
d. Biroul era în aripa stângă a clădirii.

13. Antonimul cuvântului a accepta este:

a. a admite
b. a refuza
c. a aproba
d. a ezita

14. Enunţul care conţine un pleonasm este:

a. Ne-a vorbit despre un hobby preferat.
b. Deficitul de atenţie produce evenimente neplăcute.
c. Am poposit la cabana de pe platou.
d. Am vizitat defileul Jiului.

15. Sunt polisemantice toate cuvintele din seria:

a. a fi, a compătimi, a găsi
b. a aduna, a cere, a pune
c. a chema, a ignora, a plusa
d. a verbaliza, a înălţa, a putea

16. Litera "x" se pronunţă "cs" în cuvintele din seria:

a. executor, exemplar
b. exploatare, examinator
c. explorator, extins
d. extras, exact

17. Există numai cuvinte cu triftong în seria:

a. lăcrămioară, inimioară, iau
b. produceau, aveau, plângeau
c. leoaică, creioane, cioară
d. puteai, pălăvrăgeai, suiau

18. Litera "i" este vocală în ambele cuvinte din seria:

a. fiară, pierdut
b. iată, disc
c. pilon, miere
d. impresiona, ireal

19. Cuvântul ghicitoare conţine:

a. 10 litere şi 9 sunete
b. 10 litere şi 10 sunete
c. 10 litere şi 8 sunete
d. 10 litere şi 7 sunete

20. Sunt corect accentuate cuvintele din seria:

a. matur, miros
b. adio, cobai
c. regizor, artilerie
d. crater, furie

21. Există doar cuvinte bisilabice în seria:

a. piaţă, nuanţă
b. maistru, prieten
c. culoar, dietă
d. teatru, punctaj

22. Sunt articulate hotărât toate substantivele din seria:

a. legile, copiii, camioanele
b. poale, flori, comorile
c. nişte băieţi, o tânără, un coleg
d. propoziţia, studentului, pasageri

23. Substantivul cu două forme de plural acceptate este:

a. ananas
b. aragaz
c. copertă
d. canal

24. Forma de conjunctiv prezent este corectă în enunţul:

a. Să fii sănătos!
b. Trebuie să şti asta.
c. Este recomandabil să previ îmbolnăvirea.
d. Poţi să obţi uşor rezultatul dorit.

25. Verbele: fuseseră, făcu, am adus, promiteai sunt, în ordine, la timpurile:

a. perfect simplu, perfect simplu, perfect compus, imperfect
b. perfect compus, perfect simplu, perfect compus, mai-mult ca-perfect
c. perfect simplu, perfect compus, perfect compus, imperfect
d. mai-mult-ca-perfect, perfect simplu, perfect compus, imperfect

26. Verbul a fi este predicativ în enunţul:

a. Aş fi vrut informaţia corectă.
b. Cerinţele erau accesibile.
c. Profesorul este în clasă la timp.
d. Istoria este o ştiinţă fascinantă.

27. Verbul a avea este auxiliar în enunţul:

a. Artistul are o voce impresionantă.
b. Candidatul are 18 ani.
c. Absolvenţii vor avea noi oportunităţi.
d. Studenţii au optat pentru alt curs.

28. Există un verb la gerunziu în enunţul:

a. Avem de redactat două eseuri.
b. Dorinţa de a învinge îl însufleţeşte.
c. L-am zărit citind cartea preferată.
d. Maşina de spălat nu mai funcţionează.

29. În enunţul Ne-au invitat pe la ei, dar nu v-au spus şi vouă de eveniment, există:

a. 3 pronume personale
b. 2 pronume personale
c. 4 pronume personale
d. 5 pronume personale

30. În enunţul Nu am înţeles-o pe aceasta, cuvântul subliniat este:

a. pronume nehotărât
b. pronume negativ
c. pronume posesiv
d. pronume demonstrativ

31. Nu au grade de comparaţie adjectivele din seria:

a. amplu, gigantic, elegant
b. inferior, unic, postbelic
c. danez, palpabil, inteligent
d. dobrogean, isteţ, superb

32. În enunţul Îmi plac romanele realiste, subiectul este:

a. romanele
b. îmi
c. subiect subînţeles
d. subiect inclus

33. Predicatul din enunţul Lectura este o activitate plăcută şi o modalitate de a trăi noi experienţe. este:

a. este plăcută
b. este o activitate plăcută
c. este o activitate şi o modalitate
d. este

34. În enunţul Cursurile organizate de instituţia de învăţământ superior s-au bucurat de un succes remarcabil, există:

a. 2 atribute
b. 3 atribute
c. 4 atribute
d. 5 atribute

35. Enunţul De la cabană s-au întors curând în vale cei câţiva turişti, conţine, în ordine:

a. circumstanţial de loc, circumstanţial de timp
b. circumstanţial de timp, circumstanţial de loc
c. circumstanţial de timp, circumstanţial de mod, circumstanţial de timp
d. circumstanţial de loc, circumstanţial de timp, circumstanţial de loc

36. În fraza Mi-am adus aminte că nu am terminat proiectul pe care îl aveam de pregătit, există următoarele tipuri de propoziţii subordonate:

a. completivă directă, atributivă
b. completivă prepoziţională, atributivă
c. completivă directă, completivă directă
d. completivă prepoziţională, completivă indirectă

37. Propoziţia subordonată completivă indirectă este introdusă, în fraza Am dat cărţile cui a avut nevoie, prin:

a. conjuncţie subordonatoare
b. adverb relativ
c. adjectiv pronominal relativ
d. pronume relativ

38. Subordonata din fraza Prietenii apreciază modul cum gândesc, este:

a. atributivă
b. completivă directă
c. completivă prepoziţională
d. completivă indirectă

39. Felul subordonatei din fraza Am văzut ceea ce mă interesa. este:

a. completivă directă
b. completivă prepoziţională
c. atributivă
d. completivă indirectă

40. Există un circumstanţial de cauză în enunţul:

a. Se antrenează pentru concurs.
b. Ne-a tratat cu respect.
c. Tremură de frică.
d. Se bucură de timpul liber.Legislaţie specifică precum şi instituţiilor politice ale statului.

41. In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre principalele atribuţii ale Poliţiei Române este:

a. asigură protecţia conducătorilor autorităţilor străine, cu atribuţii în domeniul afacerilor interne sau justiţiei, aflaţi în România, indiferent de motivul prezenţei acestora pe teritoriul ţării
b. asigură protecţia personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a familiilor acestora, la solicitarea conducătorilor unităţilor din care fac parte aceştia
c. asigură protecţia personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a familiilor acestora, cu aprobarea conducătorilor unităţilor din care fac parte şi la solicitarea acestora
d. asigură protecţia poliţiştilor, magistraţilor şi a familiilor acestora, în cazurile în care viaţa, integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor ameninţări, precum şi a conducătorilor autorităţilor străine, cu atribuţii în domeniul afacerilor interne sau justiţiei, aflaţi în România în vizite oficiale sau în misiune

42. În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, când ia cunoştinţă de existenţa unei infracţiuni flagrante, precum şi pentru conservarea probelor în cazul altor infracţiuni a căror cercetare va fi efectuată de organele competente, poliţistul este obligat să intervină:

a. şi în afara orelor de program, a atribuţiilor sale de serviciu, cu respectarea competenţei teritoriale a unităţii din care face parte
b. şi în afara orelor de program, a atribuţiilor sale de serviciu şi a competenţei teritoriale a unităţii din care face parte
c. şi în afara orelor de program, doar în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu şi cu respectarea competenţei teritoriale a unităţii din care face parte
d. şi în afara orelor de program, cu excepţia situaţiilor când se află în concediu de odihnă, cu respectarea competenţei teritoriale a unităţii din care face parte

43. In conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, desemnarea poliţiştilor care au calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare, se face de către:

a. Inspectorul general al Poliţiei Române, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
b. Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă curtea de apel competentă teritorial
c. Şeful unităţii de poliţie, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
d. Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

44. În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, în judeţe se organizează şi funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, inspectorate de poliţie, conduse de:

a. un inspector-şef, ajutat de şefi de servicii
b. un director, ajutat de adjuncţi
c. un inspector-şef, ajutat de şefii poliţiilor municipale
d. un inspector-şef, ajutat de adjuncţi

45. În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor teritoriale din cadrul Poliţiei Române, se aprobă de către:

a. inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române
b. ministrul afacerilor interne
c. directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti / şeful inspectoratului de poliţie judeţean
d. şeful poliţiei municipale / orăşeneşti / secţiei regionale de poliţie transporturi

46. În conformitate cu O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare, adjuncţii directorilor unităţilor sau instituţiilor de învăţământ şi centrelor de formare profesională sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de :

a. secretarul de stat pentru învăţământ din Ministerul de Interne
b. inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
c. ministrul educaţiei şi învăţământului
d. ministrul de interne

47. În conformitate cu O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare, în localităţile din interiorul ţării în care funcţionează puncte de trecere aeroportuare sau portuare se organizează şi funcţionează:

a. puncte ale poliţiei de frontieră
b. inspectorate teritoriale ale poliţiei de frontieră
c. inspectorate judeţene ale poliţiei de frontieră
d. birouri administrative locale, deoarece poliţia de frontieră are atribuţii doar la frontiera terestră

48. În conformitate cu O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare, una din atribuţiile generale ale Poliţiei de Frontieră Române este:

a. verifică, prin observare indirectă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat
b. execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare
c. execută misiuni de urmărire şi prindere a evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date şi indicii temeinice că intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate
d. asigură supravegherea, întreţinerea şi controlul semnelor de frontieră

49. În conformitate cu O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare, în judeţele Brăila şi Ialomiţa se organizează:

a. secţii de poliţie locală
b. inspectorate teritoriale ale poliţiei naţionale
c. sectoare ale poliţiei de frontieră, Garda de Coastă
d. Garda de Coastă

50. În conformitate cu O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorate teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, se organizează şi funcţionează:

a. la frontiera cu fiecare stat vecin exceptând judeţele Giurgiu şi Constanţa
b. doar la frontiera internă cu statele Uniunii Europene
c. la frontiera cu fiecare stat vecin exceptând judeţele Tulcea şi Constanţa
d. doar la frontiera externă a Uniunii Europene

51. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române cu modificările şi completările ulterioare, Grupările de Jandarmi Mobile funcţionează în subordinea:

a. Inspectoratului General al Poliţiei Române
b. Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
c. Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
d. Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei

52. Potrivit prevederilor Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor legale, inspectorul general al Jandarmeriei Române emite:

a. legi şi ordonanţe obligatorii pentru personalul din subordine
b. decrete obligatorii pentru personalul din subordine
c. hotărâri obligatorii pentru personalul din subordine
d. ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine

53. Conform prevederilor Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor legale, structurile specializate ale Jandarmeriei Române execută misiuni de:

a. restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare
b. prevenire şi combatere a migraţîei ilegale
c. protecţie a martorului şi colaboratorului, în condiţiile legii
d. supraveghere şi control la trecerea frontierei de stat

54. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Inspectoratului General funcţionează:

a. Consiliul Superior al Magistraturii
b. Consiliul Militar
c. Consiliul General
d. Consiliul de Onoare şi Demnitate

55. Potrivit prevederilor Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române cu modificările şi completările ulterioare, Inspectorul General al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de:

a. directori de direcţii
b. şefi de servicii
c. inspectori şefi
d. un prim-adjunct şi şef al statului major

56. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, intervenţia poliţistului în orice situaţie în care ia cunoştinţă despre atingerea adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, se regăseşte în principiul:

a. transparenţei
b. profesionalismului
c. disponibilităţii
d. integrităţii morale

57. Conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, constituie sancţiune disciplinară:

a. conferirea de decoraţii şi titluri de onoare
b. amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an sau 2 ani
c. înaintarea în gradul următor, înainte de termen
d. conferirea de medalii, ordine şi semne onorifice

58. Potrivit Constituţiei României, candidatul pentru funcţia de prim-ministru este desemnat de:

a. Consiliul Superior al Magistraturii
b. Parlamentul României
c. Preşedintele României
d. Preşedintele Senatului

59. Conform Constituţiei României, compunerea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se stabileşte prin:

a. lege organică
b. lege constituţională
c. hotărâre de urgenţă a guvernului
d. ordonanţă de urgenţă a guvernului

60. Conform cu prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia generală anticorupţie este structura specializată a ministerului pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul:

a. persoanelor aflate în funcţii publice
b. personalului propriu
c. demnitarilor
d. personalului care gestionează fonduri publiceEducaţie civică si cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză si sinteză, precum si exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic.

61. "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului" prevede Ia Articolul 9 că:

a. nimeni nu trebuie să fie discriminat
b. nimeni nu trebuie să fie arestat
c. nimeni nu trebuie să fie arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar
d. nimeni nu trebuie să fie arestat fără să i se prezinte motivele.

62. Articolul 20 din "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului" prevede că:

a. orice persoană are dreptul la libertatea de circulaţie
b. nimeni nu poate fi obligat să deţină anumite proprietăţi
c. orice persoană are dreptul la libertatea luării deciziei
d. nimeni nu poate fi obligat să facă parte dintr-o asociaţie

63. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 137/2000, în art. 4, "categorie defavorizată" înseamnă:

a. acea categorie de persoane care este vulnerabilă
b. acea categorie de persoane care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare
c. acea categorie de persoane care se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare
d. acea categorie de persoane care se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor

64. Potrivit Articolului 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 137/2000, constituie contravenţie:

a. condiţionarea participării la o activitate economică a oricărei persoane
b. condiţionarea participării la o activitate economică lucrativă a unei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, religie sau rasă
c. condiţionarea participării la o activitate economică a oricărei persoane apte de muncă, indiferent de categoria socială, naţionalitate, etnie, religie sau orientare sexuală
d. condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţa sa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa sa la o categorie defavorizată

65. În Articolul 46 din Constituţia României se prevede că:

a. dreptul la moştenire este garantat
b. dreptul la moştenire este indivizibil
c. dreptul Ia moştenire este sacru
d. dreptul la moştenire este fundamental

66. În Constituţia României, Articolul 39 afirmă că:

a. mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic fără nici un fel de arme
b. mitingurile şi procesiunile sunt libere şi se pot organiza oricând şi oriunde
c. mitingurile, demonstraţiile şi procesiunile sunt libere şi se pot organiza numai în mod paşnic
d. mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte manifestări sunt libere şi se pot organiza fără nici un fel de arme

67. Conform Convenţiei din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dreptul la căsătorie (Articolul 12) prevede că:

a. începând cu vârsta legală, bărbatul şi femeia se pot căsători
b. începând cu vârsta de 18 ani, bărbatul şî femeia se pot căsători şi întemeia o familie
c. începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept
d. începând cu vârsta de 18 ani, bărbatul şi femeia îşi pot întemeia o familie

68. Articolul 2 din Convenţia din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului şt a libertăţilor fundamentale prevede că:

a. dreptul la viaţă al oricărei persoane este garantat
b. dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege
c. dreptul la viaţă al oricărei persoane este un drept natural
d. dreptul la viaţă al oricărei persoane este un drept fundamental

69. Enunţul "Toţi X sunt Y, dar unii Y nu sunt X" exprimă un raport logic de:

a. opoziţie între X şi Y
b. încrucişare între X şi Y
c. supraordonare a lui X faţă de Y
d. subordonare a lui X faţă de Y

70. Pornind de la propoziţia "Toţi oamenii legii sunt prieteni cu dreptatea.", identificaţi în lista de mai jos propoziţia care, fiind obţinută prin obversiune, păstrează cel mai fidel mesajul şi valoarea de adevăr a acesteia:

a. Unii oameni ai legii nu sunt prieteni cu dreptatea.
b. Unii dintre prietenii legii sunt prieteni şi cu dreptatea.
c. Niciun om al legii nu este duşman al dreptăţii.
d. Toţi prietenii dreptăţii sunt oameni ai legii.

71. În baza raportului de contradicţie existent între propoziţiile categorice, din falsitatea propoziţiei "Unele instituţii publice nu sunt supuse legilor ţării." rezultă:

a. adevărul propoziţiei "Toate instituţiile publice sunt supuse legilor ţării."
b. falsitatea propoziţiei "Toate instituţiile publice sunt supuse legilor ţării."
c. falsitatea propoziţiei "Unele instituţii publice sunt supuse legilor ţării."
d. adevărul propoziţiei "Nicio instituţie publică nu este supusă legilor ţării."

72. Pornind de la premisa: "Toate legile sunt acte normative.", printr-o conversiune corectă vom obţine concluzia:

a. Unele acte normative sunt legi.
b. Toate actele normative sunt legi.
c. Unele acte normative nu sunt legi.
d. Niciun act normativ nu este lege.

73. Pornind de Ia premisa "Unii oameni nu sunt coruptibili.", prin inducţie incompletă/amptificatoare se obţine:

a. Concluzia certă "Niciun om nu este coruptibil."
b. Concluzia probabilă "Niciun om nu este coruptibil."
c. Concluzia certă "Toţi oamenii sunt coruptibili."
d. Concluzia probabilă "Unele fiinţe coruptibile nu sunt oameni."

74. Subiectul şi predicatul logic din propoziţia "Niciun om cu probleme psihice nu este răspunzător de faptele sale." sunt:

a. subiectul logic = probleme psihice; predicatul logic = răspunzător de faptele sale
b. subiectul logic = om cu probleme; predicatul logic = răspunzător
c. subiectul logic = probleme psihice; predicatul logic = răspunderi
d. subiectul logic = om cu probleme psihice; predicatul logic = răspunzător de faptele sale

75. Analizând următorul silogism, identificaţi concluzia: "Putem deduce că unii oameni de succes sunt apreciaţi, deoarece toţi profesioniştii sunt oameni de succes şi toţi profesioniştii sunt apreciaţi":

a. Toţi profesioniştii sunt oameni de succes.
b. Unii oameni de succes sunt apreciaţi.
c. Toţi profesioniştii sunt apreciaţi.
d. Unii oameni apreciaţi au succes.

Test efectuat de: _0_ ori.

Go Back