Inapoi

Testul din sesiunea aprilie-iunie 2023, la limba română1. Fac parte din vocabularul fundamental cuvintele din seria:
a) cord, antibiotic, bujie, catalizator;
b) apă, inimă, doi, masă;
c) madam, mişto, gabor, biştari;
d) a inocula, eminent, bacalaureat, vizavi.


2. Substantivul fir este folosit cu sens propriu principal in enuntul::
a) Nu mai despica firul în patru şi concentrează-te pe esenţa discuţiei!;
b) A intrat pe fir şi a descoperit făptaşii;
c) Firul roşu al mărţişorului este mai scurt decât cel alb;
d) Atât i-a fost firul vieții!.


3. Sunt antonime cuvintele din seria:
a) moral-imoral;
b) bun-nebun;
c) a crește-a evolua;
d) a cânta-a încânta.


4. Conţine cuvinte derivate cu prefix seria::
a) dezastru, dezbină, dezinteres, dezicere;
b) innobilare, refacere, decontare, atipic;
c) înot, începere, încurcătură, înnorat;
d) albinuță, albitură, albinos, albeaţă.


5. Enunțul care conține pleonasm se află în varianta::
a) Protagonistul piesei este un actor celebru;
b) Victima a suferit traumatism cranian urmat de o hemoragie abundentă;
c) De Ziua Armatei, am fost avansat în grad;
d) Marea majoritate nu acceptă niciun compromis.


6. Propoziția Copile, fii responsabil şi precaut! este:
a) simplă, afirmativă, imperativă;
b) simplă, afirmativă, interogativă;
c) dezvoltată, afirmativă, enunțiativă ;
d) dezvoltată, afirmativă, imperativă.


7. Există raport de coordonare prin joncţiune în fraza din varianta:
a) Vreme trece, vreme vine...;
b) Mă concentrez, însă nu reuşesc nimic.;
c) Cui nu-i place, nu mănânce!;
d) Să taci când vorbesc eu!.


8. In fraza Cum îţi aşterni, aşa dormi, elementul care introduce propoziţia subordonată este:
a) pronume relativ;
b) conjuncție subordonatoare;
c) adverb relativ;
d) virgula.


9. În enuntul A murit bunicul - Dumnezeu să-l ierte! - şi sunt foarte trist., structura subliniată este:
a) apoziție dezvoltată;
b) construcție incidentă;
c) construcție impersonală;
d) construcție în cazul vocativ.


10. În fraza Mă gândesc ce va spune mama şi mă tem că nu voi mai ajunge la tine., cele două propoziţii subordonate sunt, în ordine:
a) completivă directă, completiva prepozițională ;
b) completivă prepozițională, completivă directă;
c) completivă directă, completiva directă;
d) completivă prepozițională, completivă prepozițională.


11. Predicatele din enunțurile: La finalul anului şcolar, elevii sunt premiati de directorul şcolii., Mi-e dor de vacanță. sunt de tip:
a) verbal, verbal;
b) nominal, nominal;
c) verbal, nominal;
d) nominal, verbal.


12. Nu există acord între subiect şi predicat în varianta:
a) Vine la noi Andrei sau loana;
b) Stolul de berze a revenit în satul nostru;
c) Eu, când aud din astea, nu-mi place;
d) Nici eu, nici tu nu plecăm.


13. În enuntul Povestea lui de ieri am auzit-o mereu., atributele sunt exprimate prin:
a) pronume personal, adverb;
b) pronume posesiv, adverb;
c) adjectiv pronominal posesiv, adverb;
d) pronume personal, substantiv.


14. Enunțul care conține doar două complemente indirecte apare în varianta:
a) Îmi aduc aminte de vremea copilăriei;
b) Mie nu-mi place când te enervezi aşa;
c) Le-am cerut părinților şi bunicilor părerea;
d) Părerea părinților și sfaturile bunicilor sunt legea mea.


15. Tipul circumstanţialului din enunțul Mergem la vânătoare., este:
a) de loc;
b) de cauză;
c) de scop;
d) de mod.


16. În enunțul Să fi avut încredere în mine, te-aş fi putut ajuta., există:
a) trei verbe auxiliare;
b) două verbe auxiliare;
c) un verb auxiliar;
d) patru verbe auxiliare.


17. Structura subliniată din enuntul Ai să încerci şi la anul, tinere? este la:
a) modul conjunctiv, timpul prezent ;
b) modul indicativ, timpul viitor;
c) modul conditional-optativ, timpul prezent ;
d) modul indicativ, timpul prezent şi modul conjunctiv, timpul prezent.


18. Sunt verbe copulative toate cuvintele din seria:
a) a avea, a fi, a vrea;
b) a face, a însemna, a apărea;
c) a fi, a părea, a face ;
d) a părea, a rămâne, a ieşi.


19. În enunțul El poate citi cursiv în trei limbi straine., cuvântul subliniat îndeplineşte funcția sintactică de:
a) complement direct;
b) subiect;
c) nume predicativ ;
d) predicat verbal.


20. Sunt corecte toate formele de perfect simplu la persoana 1, numărul singular în varianta:
a) mâncasei, băusei, citisei, mersesei;
b) citi, gândi, mă sfii, mersei;
c) citii, gândii, mă sfiii, mersei;
d) citisem, gândisem, mă sfiisem, mersesem.


21. Sunt prepoziții toate cuvintele din seria:
a) dacă, de, încât;
b) deşi, unde, sub;
c) de la, dinspre, dedesubt;
d) despre, contra, contrar.


22. Seria care cuprinde doar substantive colective este:
a) pietriş, pieptis, papuriş, aluniş;
b) roi, turmă, mulțime, echipă;
c) girafă, elefant, medic, rechin;
d) pui, ardei, unchi, învăţătoare.


23. Sunt articulate cu articol hotărât toate substantivele din seria:
a) cafeaua, lalelele, ouăle, lui Carmen;
b) cafea, lalele, ouăle, lui Andrei;
c) copilului, copilule, copile, nişte copii ;
d) o cafea, nişte lalele, un copil, unui om.


24. În enuntul Copiilor le place pâinea de casă., substantivele sunt, în ordine, în cazurile:
a) dativ, acuzativ, acuzativ;
b) genitiv, nominativ, acuzativ;
c) dativ, nominativ, acuzativ;
d) nominativ, acuzativ, acuzativ.


25. Sunt de genul neutru toate substantivele din seria:
a) penar, stilou, deal, codru;
b) aragaz, cântar, şiret, deal;
c) catană, calfa, popă, tată;
d) creion, scaun, laptop, munte.


26. In enunțurile Mã cheamă datoria. şi Mă înscriu la concurs., pronumele este, în ordine:
a) personal, reflexiv;
b) personal, personal;
c) reflexiv, reflexiv;
d) circumstantial de mod.


27. O este pronume personal în enunțul din varianta:
a) O fată se apropia de bancă;
b) O, ce frumos e afară!;
c) Stai o secundă atentă!;
d) Las-o să vină la mine!.


28. În enuntul Au venit acasă părinții mei., adjectivul pronominal posesiv stă în cazul:
a) genitiv;
b) dativ;
c) nominativ;
d) acuzativ.


29. Este corect realizat acordul pronumelui relativ în varianta:
a. Părinţii ai căror copil a venit, sunt bucuroşi.
b. Mama ale cărei fiice absentează, este colega mea.
c. Casa a cărei acoperiş s-a dărâmat, e a mea.
d. Bunicul a cărui ochelari s-au rupt, se află în salon.


30. Pronumele negativ este utilizat corect în enunţul din varianta:
a. Nu a venit niciunul, nici altul.
b. Nu mă interesează nici unui.
c. Niciunul, nici doi nu pleacă.
d. Nu mă interesează niciunul.


31. În structura mai puţin interesant, adjectivul se află la gradul de comparaţie:
a. comparativ de inferioritate
b. comparativ de superioritate
c. superlativ relativ de superioritate
d. superlativ relativ de inferioritate


32. Seria în care toate adjectivele nu au grad de comparaţie este:
a. proxim, complet, eficace, înţelept
b. principal, pozitiv, superior, enorm
c. ulterior, interbelic, osos, nervos
d. optim, nord-vestic, ilegal, concentrat


33. Enunţul care conţine doar două adverbe se află în varianta:
a. Vino acum şi aici până nu mă supăr rău!
b. Mă întreb mereu când ajungi acasă.
c. Copiii de azi nu înţeleg problemele de mâine.
d. Câinele rău muşcă rău.


34. În enunţul L-am notat pe primul copil venit., numeralul are valoare:
a. substantivală
b. pronominală
c. adverbială
d. adjectivală


35. Interjecţia din enunţul Compunerea lui a fost uau!, îndeplineşte funcţia sintactică de:
a. nume predicativ
b. circumstanţial de mod
c. complement direct
d. fără funcţie sintactică


36. În cuvântul excelenţi există:
a. 9 litere, 9 sunete
b. 9 litere, 10 sunete
c. 9 litere, 8 sunete
d. 9 litere, 11 sunete


37. Formează diftongi toate cuvintele din seria:
a. vegheai, eu, seară, poet
b. vegheau, eşti, mi-a (spus), pleosc
c. veghează, e, i-ar (spune), iar
d. mi-a, real, cea, pleacă


38. În cuvântul jandarmerie, accentul cade pe silaba:
a. -me-
b. -dar-
c. -e
d. ri-


39. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a. înnegrit, proroc, respectuos, creăm
b. creează, să aibă, voi devenii, înot
c. să aibe, înnot, ştinţă, va fi
d. să fii, să nu fii, nu fii, fiind


40. Scria în care toate formele verbale sunt greşite este:
a. nu face, nu duce, nu zice, să nu fi
b. nu fă, nu du, nu zi, să nu fii
c. nu fă, nu du, nu zi, să nu fi
d. nu face, nu duce, nu zice, să nu fii


Legislaţie specifică Ministerului Afacerilor Interne si instituţiilor politice ale statului

41. Conform art. 93 din Constituţia României, starea de asediu sau starea de urgenţă sunt instituite de către:
a. primul-ministru
b. preşedintele României
c. ministrul apărării naţionale
d. ministrul justiţiei


42. Conform prevederilor Constituţiei României, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării, potrivit:
a. unui program de guvernare acceptat de Parlament
b. unui plan de guvernare acceptat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c. unui program de guvernare acceptat doar de Preşedintele republicii
d. unui program de guvernare acceptat de Camera deputaţilor şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării


43. Conform O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Romane, inspectoratele teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române:
a. se organizează şi funcţionează în fiecare judeţ de la frontiera cu statele vecine
b. se organizează şi funcţionează în fiecare judeţ unde există un punct de trecere a frontierei
c. se organizează şi funcţionează doar în judeţele de la frontiera externă a României
d. se organizează şi funcţionează la frontiera cu fiecare stat vecin, exceptând judeţele Tulcea şi Constanţa


44. Conform O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, Poliţia de Frontieră Română:
a. supraveghează temporar spaţiul aerian al României şi al statelor vecine
b. supraveghează prin observare sporadică spaţiul aerian al României
c. supraveghează prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat şi mării teritoriale
d. supraveghează prin observare directă permanentă întregul spaţiu aerian al României


45. Conform O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, din structura organizatorică a Poliţiei de Frontieră fac parte şi:
a. inspectorate locale ale poliţiei de frontieră şi secţii ale poliţiei de frontieră
b. inspectorate teritoriale ale poliţiei de frontieră şi sectoare ale poliţiei de frontieră
c. inspectorate judeţene ale poliţiei de frontieră şi secţii ale poliţiei de frontieră
d. inspectorate judeţene ale poliţiei de frontieră şi sectoare ale poliţiei de frontieră


46. Conform O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră este condus de:
a. un inspector general, numit prin ordin al ministrului de interne
b. un inspector principal, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale
c. un şef de serviciu, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale
d. un inspector general numit prin Hotărâre de Guvern


47. Conform O.U.G. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, în aplicarea legii, inspectorul general emite:
a. Codul de etică şi deontologie pentru poliţiştii de frontieră
b. hotărâri în domeniul siguranţei naţionale
c. dispoziţii obligatorii pentru întregul personal din subordine
d. dispoziţii obligatorii pentru tot personalul Ministerului Afacerilor Interne


48. Potrivit Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru apărarea onoarei cadrelor militare în activitate, precum şi pentru cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare, în cadrul instituţiilor militare se constituie:
a. comisii de cercetare administrativă
b. complete de judecată
c. comisii de integritate
d. consilii de onoare


49. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, cadrelor militare în activitate le este interzis:
a. să urmeze învăţământul superior civil
b. să călătorească în străinătate
c. să participe la misiuni în afara teritoriului statului român
d. să declare sau să participe la grevă


50. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru rezolvarea unor situaţii personale sau familiale deosebite, cadrelor militare în activitate li se pot acorda:
a. permisii
b. zile libere neplătite
c. dreptul muncii de la domiciliu
d. sporuri salariale


51. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, personalul Jandarmeriei Române se compune din:
a. funcţionari publici
b. personal militar şi personal contractual
c. funcţionari publici cu statut special şi personal civil
d. cadre didactice şi instructori


52. Potrivit Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre atribuţiile Jandarmeriei Române, prin structurile sale specializate, este:
a. supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice
b. desfăşoară activităţi specifice de poliţie în domeniul transporturilor feroviare, navale şi aeriene
c. realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat
d. execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare


53. Potrivit O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea unităţilor pe categorii, organizarea, funcţionarea şi dotarea acestora se aprobă prin:
a. decret prezidenţial
b. ordonanţă militară
c. ordin al ministrului
d. regulament militar


54. Conform Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române este numit prin:
a. decizie a prim-ministrului
b. ordonanţă de urgenţă a Guvernului
c. concurs
d. decret al preşedintelui României


55. Potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în judeţe se organizează şi funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, inspectorate de poliţie, conduse de către un:
a. inspector-şef
b. comandant
c. director general
d. şef al Autorităţii teritoriale de ordine publică


56. În baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, printre atribuţiile principale ale Poliţiei Române regăsim:
a. supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat şi mării teritoriale
b. participă la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României
c. participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural
d. desfăşoară activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute


57. Conform Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul este obligat:
a. să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje
b. să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială
c. să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni
d. să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice


58. În baza Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul are dreptul la:
a. pensii şi asigurări private
b. la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din salariul lunar
c. decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interes personal
d. decontarea cheltuielilor de şcolarizare în situaţia urmării cursurilor unei instituţii de învăţământ superior din mediul privat


59. Potrivit Hotărârii nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, principiul care presupune adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate şi practicate în societate este:
a. respectul
b. capacitatea şi datoria de exprimare
c. integritatea morală
d. independenţa operaţională


60. Conform Hotărârii nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, constituie principii care guvernează conduita profesională a poliţistului:
a. profesionalismul şi transparenţa
b. gradualitatea şi individualitatea
c. probitatea morală şi imparţialitatea
d. independenţa organizaţională şi legalitatea


Educaţie civică si cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum si exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic

61. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare, potrivit art. 10 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950. Acest drept include:
a. libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
b. libertatea de opinie şi libertatea de a primi şi de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fâră a ţine seama de frontiere
c. libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile
d. libertatea de asociere şi întrunire paşnică


62. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul:
a. 1948
b. 1950
c. 1962
d. 2000


63. Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere, potrivit Constituţiei României, art. 40, în baza:
a. libertatea de întrunire
b. dreptul la grevă
c. dreptul de asociere
d. dreptul la vot


64. Conform Constituţiei României, art. 22, pedeapsa cu moartea
a. este prevăzută pentru fapte deosebit de grave
b. este acceptată în anumite situaţii
c. nu este interzisă
d. este interzisă


65. Art. 4 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că:
a. nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute: sclavajul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor
b. sclavajul este interzis, dar nu şi comerţul cu sclavi
c. sclavia sub formă de servitute nu este interzisă
d. doar anumite forme dc servitute, ca sclavie, sunt interzise


66. în conformitate cu Constituţia României, art. 23, în cursul urmării penale, arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult:
a. 24 de ore
b. 30 de zile
c. 48 de orc
d. 31 de zile


67. Hărţuirea morală la locul de muncă, săvârşită dc către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnităţii unui alt angajat, aşa cum prevede OG 137/2000, la art. 26:
a. se pedepseşte cu avertisment
b. se pedepseşte cu amendă de până la 10000 Ici
c. se pedepseşte cu privare de libertate
d. se pedepseşte cu amendă de la 10000 la 15000 lei


68. Conform art. 20 din OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării:
a. în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data dc la care putea să ia cunoştinţă dc săvârşirea ei
b. în termen de cel mult o lună de la data săvârşirii faptei
c. în termen de trei luni de la data săvârşirii faptei
d. în termen de şase luni de la data săvârşirii faptei


69. Termenii roşu şi verde, ca specii ale genului culoare, se află în raport de:
a. încrucişare
b. identitate
c. ordonare
d. contrarietate


70. După extensiune, termenul Sirena Ariei este:
a. nevid
b. absolut
c. compus
d. vid


71. Supraalterna propoziţiei Unii oameni nu sunt cinstiţi, este:
a. Niciun om nu este cinstit.
b. Toţi oamenii sunt cinstiţi.
c. Unii oameni sunt cinstiţi.
d. Unii oameni sunt necinstiţi.


72. Modul silogistic BARBARA este:
a. un mod silogistic valid din figura II
b. un mod silogistic nevalid din figura III
c. un mod silogistic valid din figura I
d. un mod silogistic nevalid din figura IV


73. Din punct de vedere extensional, termenul preşedinte de ţară este:
a. general
b. singular
c. vid
d. vag


74. Contradictoria propoziţiei Niciun peşte nu este reptilă, este:
a. Unii peşti sunt reptile.
b. Unele reptile sunt peşti.
c. Toate reptilele sunt peşti.
d. Câţiva peşti nu sunt reptile.


75. Raţionamentul "Dacă unele lebede sunt albe, atunci toate lebedele sunt albe" este un exemplu de:
a. silogism
b. inducţie completă
c. inducţie incompletă
d. obversiune

v
eXTReMe Tracker